Energy - solar plant

Energetyka

Bezpieczne wytwarzanie niezbędnej energii

Bez energii elektrycznej wiele społeczeństw nie mogłoby funkcjonować. Niezależnie od tego, czy chodzi o elektrownię jądrową, zasilaną paliwami kopalnymi, czy słoneczną, w ofercie Axis znajdzie się rozwiązanie, które zapewni bezpieczeństwo obiektu i jego pracowników. Czasem monitorowanie efektywności produkcji jest równie ważne jak zabezpieczenie elektrowni. Dzięki rozwiązaniom nadzoru wizyjnego Axis można zrealizować oba te cele, uzyskując sprawne funkcjonowanie obiektu i wzrost zysków.

  • Wykrywanie i lokalizowanie intruzów wzdłuż długich ogrodzeń w lokalizacjach zdalnych
    Oferowane przez Axis zaawansowane, szybkie kamery kopułkowe PTZ (obrót/pochylenie/zbliżenie) umożliwiają obserwację ogólną przy użyciu szerokiego kąta widzenia, a także uzyskiwanie szczegółowych powiększeń — nawet po zaistnieniu zdarzenia.
  • Zwiększenie wydajności dzięki monitorowaniu
    Regularne zbieranie danych produkcyjnych ze zdalnych lokalizacji i łączenie ich z informacjami wizualnymi pozwala zwiększyć wydajność oraz skrócić przestoje.
  • Bezpieczny nadzór nawet w trudnych warunkach
    Axis oferuje kamery z aktywnym chłodzeniem, ogrzewaczami szybki i regulowanymi osłonami przeciwsłonecznymi. Pozwalają one uzyskać potrzebny materiał wizyjny nawet w bardzo niskich i wysokich temperaturach — od -50°C do +75°C.

Kamery sieciowe Axis zainstalowane na farmie solarnej w Solesie (Włochy)

Oulun Energia

Niewiele firm jest w stanie zaoferować kamery o jakości wymaganej w naszej branży, ale firma Axis ma w ofercie kamery, które spełniają nasze wymagania.

Dr Kari Nykänen, manager ds. bezpieczeństwa IT, Oulun Energia