AXIS Video Motion Detection

Detekcja i rejestracja ruchu

  • Wiele obszarów włączenia
  • Filtrowanie alarmów zaprojektowane przez Axis
  • Szybka i łatwa konfiguracja

AXIS Video Motion Detection 4 to bezpłatna aplikacja do analizy obrazu wideo, dołączona do większości* sieciowych kamer Axis i enkoderów. Zapewnia ona dodatkowe inteligentne funkcje, wysyłając powiadomienia po wykryciu we wstępnie zdefiniowanych obszarach ruchu takich obiektów, jak osoby lub pojazdy. Aplikacja umożliwia również poprawę przepustowości i zmniejsza zapotrzebowanie na zasoby pamięci, ponieważ kamery rejestrują obraz tylko wtedy, gdy wykryją ruch.

Aplikacja AXIS Video Motion Detection 4 wykrywa ruch wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w różnych warunkach oświetlenia. Jest ona szczególnie przydatna w szczególności do dozoru obszarów o niewielkim natężeniu ruchu, takich jak korytarze biurowe, parkingi czy obszary w sklepie, gdzie nie ma obsługi; można jej także używać do monitorowania obiektów po godzinach pracy.

*wszystkie kamery z wersją oprogramowania sprzętowego 6.50 i nowszą

Konfigurowanie aplikacji AXIS Video Motion Detection 4

Wykrywanie ruchu w wielu obszarach

AXIS Video Motion Detection 4 wyzwala alarm w momencie wykrycia poruszających się obiektów, w tym osób i pojazdów, w wybranych wstępnie obszarach. Aplikację można skonfigurować tak, aby alarmy były wyzwalane po wykryciu ruchu w wielu wstępnie zdefiniowanych obszarach „włączenia”.

Wiele profili

Aplikacja AXIS Video Motion Detection 4 obsługuje kilka profili, umożliwiając wiele konfiguracji; można na przykład zapisać konfigurację dozoru w dzień i w nocy lub konfigurację dla różnych obszarów włączenia. Każdy profil wyzwala inne alarmy i ma własne ustawienia.

Mniej fałszywych alarmów

AXIS Video Motion Detection 4 zmniejsza liczbę fałszywych alarmów poprzez analizowanie i odrzucanie standardowego ruchu w tle. Funkcja filtrowania fałszywych alarmów (Axis False Alarm Filtering) to dodatkowa linia obrony przed wyzwalaniem fałszywych alarmów: umożliwia ona ignorowanie takiego ruchu, jak światła reflektorów, kołysanie drzew czy poruszanie się małych zwierząt.

Instalacja prosta jak bułka z masłem

Instalacja i konfiguracja aplikacji AXIS Video Motion Detection 4 jest szybka i łatwa. Aplikacja jest zintegrowana z systemem zarządzania zdarzeniami kamery, który może reagować na alarm, wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną, przesyłając strumień wideo do systemu zarządzania materiałem wizyjnym, zapisując wideo w pamięci Edge i uruchamiając urządzenia zewnętrze przez porty wyjścia kamery.

AXIS Video Motion Detection 4

AXIS Video Motion Detection 4 to najnowsza wersja oprogramowania, która będzie obsługiwana przez wszystkie produkty Axis od wersji oprogramowania sprzętowego 6.50 i będzie do nich dołączana.

Wcześniejsze wersje

Produkty Axis z oprogramowaniem sprzętowym w wersjach starszych niż 6.50 — kliknij tutaj.