AXIS TM3817 Tamper-resistant Cover

Osłona kopułki zabezpieczająca przed ingerencją