AXIS TM3812 Tamper-resistant Cover

Osłona kopułki zabezpieczająca przed ingerencją