AXIS T94A02F Ceiling Bracket

Dla wybranych kamer PTZ firmy Axis i serii AXIS Q37 Series
  • Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
  • Odpowiednie do twardych sufitów
  • Umożliwia korzystanie z różnych mocowań
  • Z boku otwór na przepust ¾".
  • Aluminium