Wide dynamic range

Wide dynamic range

Co to jest szeroki zakres tonalny?

Zakres tonalny to różnica poziomu oświetlenia między najciemniejszym i najjaśniejszym punktem konkretnej sceny.

Niski zakres tonalny towarzyszy na przykład scenie z całkowitym zachmurzeniem i niewieloma cieniami.Brak tutaj głębokiej czerni oraz bardzo jasnych punktów.Jednak w słoneczny dzień z bardzo wyraźnymi cieniami różnica między najjaśniejszym a najciemniejszym obszarem może być bardzo duża. Wtedy mówimy, że zakres tonalny jest szeroki (WDR, Wide Dynamic Range) lub duży (HDR, High Dynamic Range).

Ilustracja 1: Kamera IP bez funkcji WDR.

Ilustracja 2: Kamera IP Axis w trybie WDR.

W naturze występują zakresy tonalne, które są większe, niż może dostrzec kamera, a nawet ludzkie oko.Dobrym przykładem jest zdjęcie osoby wykonane na tle jasnego okna.Kamera albo prawidłowo naświetli osobę, prześwietlając obszar za oknem, albo właściwie wyeksponuje przedmioty widoczne za oknem, podczas gdy osoba będzie niedoświetlona i ciemna.Zakres tonalny między osobą a obszarem zewnętrznym przekracza możliwości kamery.

WDR – Dynamic Contrast