Wide dynamic range

Wide dynamic range

WDR — Dynamic Capture

Kolejną, zupełnie odmienną technologią wykorzystywaną do zwiększania zakresu jest Dynamiczne rejestrowanie, podczas którego kamera robi kilka ujęć w szybkiej sekwencji, wykorzystując inny poziom ekspozycji dla każdego obrazu. Obrazy te są następnie łączone w jeden zespolony obraz, na którym zachowane są zarówno najjaśniejsze, jak i najciemniejsze fragmenty kadru.

Composite

Ilustracja 7: Łączy się kilka obrazów, by utworzyć ostateczny wynik w formie dynamicznego rejestrowania.

Taki obraz ma znacznie większą głębię bitów — większą niż jest w stanie obsłużyć komputer.W związku z tym należy przeprowadzić mapowanie tonów, podobnie jak w przypadku kontrastu dynamicznego.

Zarejestrowanie kilku obrazów w czasie, w którym zazwyczaj rejestrowany jest tylko jeden obraz, wymaga bardzo szybkiego i czułego przetwornika.Efekty metody WDR są jednak niesamowite.Ta technologia jest obecnie dostępna w niektórych kamerach Axis.

WDR – Forensic Capture