Wide dynamic range

Wide dynamic range

Podsumowanie

Aby rejestrować sceny z dużymi różnicami pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami, włącz w kamerze funkcję WDR.

Dzięki tej funkcji jakość obrazu może być dużo lepsza. W przypadku bardzo trudnych warunków konieczna może być kamera z zaawansowaną funkcją WDR, taką jak:

  • WDR – Dynamic Capture
  • WDR – Forensic Capture

Aby zapewnić maksymalną użyteczność materiału na potrzeby postępowania wyjaśniającego, należy wybrać kamerę z funkcją:

  • Forensic WDR