Top ten installation challenges

Dziesięć największych wyzwań dla instalacji

Czynniki środowiskowe

Kamery do nadzoru są często instalowane w wymagających warunkach.Brak odpowiedniej ochrony urządzenia przed czynnikami środowiskowymi może doprowadzić do przedwczesnej awarii, a nawet unieważnić gwarancję.Nie ulega wątpliwości, że kamera zainstalowana na zewnątrz wymaga odpowiedniej obudowy. Jednak ten sam rodzaj ochrony może być wymagany również w przypadku instalacji wewnętrznych, np. w zakładach przemysłowych, charakteryzujących się wysokim stopniem zawilgocenia lub zapylenia powietrza.Ocena i poznanie warunków środowiskowych przed instalacją są niezbędne do wyboru odpowiednich kamer i wydłużenia czasu ich eksploatacji.

Obudowy do kamer są dostępne w różnych rozmiarach i standardach jakości oraz udostępniają różne funkcje.Obudowy są wykonywane z metalu lub plastiku i dzielą się na dwa zasadnicze typy: obudowy do kamer stałopozycyjnych i obudowy do kamer kopułkowych.

Przy wyborze obudowy należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

  • Otwieranie boczne czy przesuwane (w przypadku obudów do kamer stałopozycyjnych)
  • Akcesoria montażowe
  • Kopułka przezroczysta czy przyciemniana (w przypadku obudów do kamer kopułkowych)
  • Prowadzenie kabli
  • Temperatura i inne parametry (rozważyć potrzebę zastosowania ogrzewacza, osłony przeciwsłonecznej, wentylatora i wycieraczek)
  • Zasilanie (12 V, 24 V, 110 V itp.)
  • Poziom wandaloodporności

Więcej informacji na temat obudów zawiera Wyszukiwarka akcesoriów Axis lub strona akcesoriów.

Zwykłe przewody Ethernet można prowadzić na zewnątrz, jednak ich cienka plastikowa osłona wystawiona na działanie czynników atmosferycznych szybko ulega zniszczeniu. W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy używać przewodów Ethernet do zastosowań zewnętrznych, umieszczając je w korytkach kablowych zakopanych w odpowiedniej odległości od linii zasilania lub innych źródeł zakłóceń elektrycznych.W przypadku instalowania kamery lub prowadzenia kabla sieciowego na zewnątrz należy używać przewodów STP.
Jako korytka kablowe mogą służyć rury z PVC lub innego tworzywa sztucznego, odpowiednio zabezpieczone przed działaniem wody.Inna możliwość w przypadku montażu okablowania zewnętrznego to użycie specjalnych przewodów kategorii zewnętrznej lub przeznaczonych do bezpośredniego zakopania.Kable CAT5 do bezpośredniego zakopania kosztują więcej, ale są specjalnie przeznaczone do stosowania na zewnątrz.Wszystkie kable CAT5 — zarówno zwykłe, jak i przeznaczone do bezpośredniego zakopania — w pewnym stopniu przyciągają uderzenia piorunów.Zwykłe zakopanie kabla pod ziemią nie zmniejsza jego narażenia na uderzenia pioruna. Dlatego jako element zewnętrznej sieci Ethernet należy zainstalować ochronniki przeciwprzepięciowe.

Kod IP oznacza stopień ochrony przed przedostawaniem się obiektów (w tym również rąk i palców), pyłu i wody do obudów mechanicznych.
   
Pierwsza cyfra wskazuje poziom ochrony obudowy przed dostępem do niebezpiecznych elementów (np. przewodników elektrycznych i części ruchomych) oraz wnikaniem stałych ciał obcych.

Poziom Wielkość obiektów, przed którymi jest zapewniana ochrona Ochrona przed
0 - Brak ochrony przed kontaktem z obiektem i ich wnikaniem
1 >50 mm Dowolna duża powierzchnia ciała, np. wierzch dłoni, ale brak ochrony przed umyślnym kontaktem z częścią ciała
2 >12,5 mm Palce rąk lub podobne obiekty
3 >2,5 mm Narzędzia, grube przewody itp.
4 >1 mm Większość przewodów, śrub itp.
5 Ochrona przed pyłem Możliwość wnikania pyłu nie jest całkowicie wyeliminowana, ale pył nie wnika w ilości powodującej zakłócenia prawidłowej obsługi urządzenia; całkowita ochrona przed kontaktem
6 Pyłoszczelność Brak wnikania pyłu; całkowita ochrona przed kontaktem

 

Tabela 2. Ochrona przed obiektami.

Druga cyfra oznacza poziom ochrony urządzenia lub urządzeń znajdujących się wewnątrz obudowy przed szkodliwym wnikaniem wody. 

Poziom Ochrona przed Rodzaj testu Szczegóły
0 Brak ochrony - -
1 Kapiąca woda Kapiąca woda (pionowo padające krople) nie ma szkodliwego wpływu. Czas trwania testu: 10 minut

Wodny odpowiednik opadu 1 mm deszczu na minutę

2 Woda kapiąca pod kątem do 15° Brak szkodliwego wpływu pionowo kapiącej wody w przypadku odchylenia obudowy od normalnego położenia o dowolny kąt nieprzekraczający 15°. Czas trwania testu: 10 minut

Wodny odpowiednik opadu 3 mm deszczu na minutę

3 Rozpylona woda Brak szkodliwego wpływu wody padającej w postaci rozpylonej pod kątem maks. 60° od pionu. Czas trwania testu: 5 minut

Objętość wody:0,7 litra na minutę
Ciśnienie:80–100 kPa

4 Bryzgająca woda Brak szkodliwego wpływu wody bryzgającej na obudowę z dowolnego kierunku. Czas trwania testu: 5 minut

Objętość wody:10 litrów na minutę
Ciśnienie:80–100 kPa

5 Strugi wody Brak szkodliwego wpływu wody padającej na obudowę z dowolnego kierunku w postaci strugi z dyszy (6,3 mm). Czas trwania testu: co najmniej 3 minuty

Objętość wody: 12,5 litra na minutę
Ciśnienie:30 kPa z odległości 3 m

6 Silne strugi wody Brak szkodliwego wpływu wody padającej na obudowę z dowolnego kierunku w postaci silnej strugi (dysza 12,5 mm). Czas trwania testu: co najmniej 3 minuty

Objętość wody: 100 litrów na minutę
Ciśnienie:100 kPa z odległości 3 m

7 Zanurzenie do 1 m Brak możliwości wniknięcia szkodliwej ilości wody w przypadku krótkotrwałego zanurzenia obudowy w wodzie w określonych warunkach ciśnienia i czasu (zanurzenie na głębokość do 1 m). Czas trwania testu: 30 minut

Zanurzenie na głębokość 1 m

8 Zanurzenie na głębokość ponad 1 m Przystosowanie urządzenia do ciągłego zanurzenia w wodzie w warunkach określonych przez producenta. Zwykle oznacza to, że urządzenie jest hermetycznie zamknięte.Jednak w przypadku niektórych urządzeń może to oznaczać, że woda może wnikać do środka, ale tylko w ilościach nie powodujących szkodliwego wpływu. Czas trwania testu: ciągłe zanurzenie w wodzie

Głębokość określona przez producenta

 

Tabela 3. Ochrona przed cieczami.
Wybór kamery