AXIS Q1931-E

Obraz termowizyjny

Dane termowizyjne

Kamery termowizyjne oprócz obrazu rejestrują także dane termowizyjne. Dzięki nim możliwe jest monitorowanie różnych procesów oraz wykrywanie nietypowych zachowań przez śledzenie zmian temperatury. Na przykład za pomocą kamer termowizyjnych można szukać miejsc ucieczki ciepła z budynków, a także ustalać, czy określony samochód był w ostatnim czasie używany (tak jak to pokazano na poniższych zdjęciach).

Thermal data

Ilustracja 4. Zdjęcie uzupełnione o dane termowizyjne.

Najnowsze modele w serii AXIS Q19