AXIS Q1931-E

Obraz termowizyjny

Detekcja, rozpoznawanie i identyfikacja

Jak widać, kamery termowizyjne doskonale sprawdzają się w detekcji, ale bardzo dobrze radzą sobie również z rozpoznawaniem osób i obiektów.Na zdjęciach pokazanych na poprzedniej stronie można z łatwością dostrzec osobę idącą między samochodami, mimo że rozdzielczość obrazu termowizyjnego wynosi zaledwie 384x288.Obserwując strumień wideo przekazywany na żywo z kamery termowizyjnej, informację tę można uzyskać na długo, zanim kamera tradycyjna wykryje jakikolwiek ruch.

Jeśli chodzi o identyfikację, należy rozróżnić identyfikację wykonywaną przez kamerę tradycyjną (kolory i twarze) od identyfikacji wykonywanej przez kamerę termowizyjną.W tym drugim przypadku obserwator może rozróżnić i zidentyfikować obiekt oraz jego cechy charakterystyczne — na przykład osobę trzymającą łom. W chwili tworzenia tego tekstu obowiązujące przepisy zabraniały wykorzystywania obrazów termowizyjnych jako materiału dowodowego w sądach.Oznacza to, że w sytuacjach, w których wymagane są rozstrzygające dowody dotyczące kolorów, twarzy lub tekstu, kamera termowizyjna powinna współpracować z kamerami tradycyjnymi. Jednak zaletą kamer termowizyjnych jest fakt, że można ich używać w sytuacjach, w których istotne jest zachowanie prywatności, np. w szkołach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kamer termowizyjnych, pobierz białą księgę:
http://www.axis.com/files/whitepaper/wp_thermal_cams_67679_en_1605_hi.pdf

Dane termowizyjne