Power Surges

Skoki zasilania

Ochrona

Kamery Axis mają taką konstrukcję, że do pewnego stopnia są odporne na napięciowe przebiegi nieustalone.Na konstrukcję ma wpływ prawidłowość instalacji.

Kabel sieciowy łączący kamerę z przełącznikiem może odbierać silne pola magnetyczne i elektryczne istniejące w jego bezpośredniej bliskości, a następnie przenosić napięciowe stany nieustalone.Dzięki zastosowaniu ekranowanego kabla sieciowego energia elektryczna zostaje zatrzymana w ekranie i może zostać odprowadzona do masy, nawet nie docierając do kamery.W tym celu ekran musi mieć nieprzerwane połączenie z masą przez sprzęt zasilający (zasilacz midspan lub przełącznik do zasilania przez sieć Ethernet).

Ilustracja 1. W celu zapewniania ochrony przed stanami nieustalonymi należy zawsze korzystać z kabli ekranowanych.

Aby taki system spełniał swoje zadanie, sprzęt zasilający musi być prawidłowo uziemiony.Aby ekran działał prawidłowo, zasilacz midspan Axis PoE powinien być zawsze podłączony do gniazda z uziemieniem.

Switch

Ilustracja 2: Przełącznik sieciowy z zaprojektowanym dla niego zaciskiem uziemiającym.

Niektóre przełączniki biurkowe (jak ten na powyższej ilustracji) mogą nie mieć połączenia uziomowego poprzez linię zasilającą. W tym przypadku przełącznik wymaga odrębnego uziemienia.

Podczas wykonywania instalacji należy zawsze uwzględnić całą ściekę okablowania.Jeśli odległość od kamery wymaga połączenia ze sobą kilku kabli, należy upewnić się, że wszystkie kable, tablice połączeń i złącza są ekranowane.

Podsumowanie