Power Surges

Skoki zasilania

Podsumowanie

Przepięcia to zjawisko właściwe systemom dystrybucji energii elektrycznej. Przy braku właściwej ochrony mogą doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.Podczas instalacji kamer Axis należy stosować wyłącznie ekranowane kable sieciowe. Aby w pełni korzystać z odpornej na przepięcia konstrukcji kamer, przełączniki lub zasilacze midspan muszą być również prawidłowo uziemione.W miarę możliwości należy unikać ułożenia kabli równolegle do linii zasilających.