Panoramic cameras

Panoramic cameras

Wprowadzenie

Kamery panoramiczne umożliwiają monitorowanie rozległego obszaru obserwacji przy mniejszej liczbie kamer w porównaniu z kamerami konwencjonalnymi. Kamery panoramiczne są niezwykle wszechstronne; w zależności od modelu oferują widok ogólny 360°, widok panoramiczny 180°, widok poczwórny (symulację widoku z czterech różnych kamer) oraz cyfrowy PTZ (jak kamery konwencjonalne).

Dawniej kamery panoramiczne były zazwyczaj stałopozycyjnymi kamerami z jednym przetwornikiem obrazu i obiektywem szerokokątnym. Obecnie dysponujemy większym wyborem kamer i interesującymi połączeniami modeli.

Artykuł ten ma na celu przedstawienie obszarów zastosowania i różnych typów kamer panoramicznych, takich jak kamery z jednym przetwornikiem, wieloma przetwornikami czy kamery wielokierunkowe.

Kamery z jednym przetwornikiem obrazu (panoramiczne)