Low light solutions

Rozwiązania dla słabego oświetlenia

Podsumowanie

Ponieważ nie ma takiego modelu kamery, który poradziłby sobie ze wszystkimi wyzwaniami występującymi w rzeczywistych zastosowaniach, przed wybraniem kamery trzeba dobrze przeanalizować docelową scenę i wymagania operacyjne.Często najlepsze rezultaty daje połączenie różnych technologii.

Ilustracja 11. Przed wybraniem produktu należy przeanalizować docelową scenę.