Low light solutions

Rozwiązania dla słabego oświetlenia

Możliwe rozwiązania

W celu przeciwdziałania problemom wynikającym ze słabego oświetlenia można zastosować szereg różnych rozwiązań i technologii — trzy wybrane przedstawiono poniżej.

Jednym z często wybieranych rozwiązań jest oświetlenie pomocnicze, czyli stosowanie dodatkowych lamp rozświetlających zbyt ciemne obszary monitorowanej sceny.

Ilustracja 7. Często stosowanym rozwiązaniem jest oświetlenie pomocnicze.Instalowane są dodatkowe lampy służące do oświetlenia zbyt ciemnych obszarów sceny.W przypadku dyskretnych lub ukrytych instalacji dobrym rozwiązaniem jest oświetlenie w podczerwieni. 

Jedną z korzyści oświetlenia dodatkowego jest poszerzenie możliwości kamery.Jeśli ważnym czynnikiem jest identyfikacja, kamera z przetwornikiem o bardzo dużej rozdzielczości, ale słabych parametrach pracy w słabym oświetleniu może wiele zyskać na pomocniczym źródle światła.

Ilustracja 8. Obserwowaną scenę można również rozświetlić przy użyciu promieniowania podczerwonego (IR).Jest ono niewidoczne gołym okiem, dzięki czemu dobrze sprawdza się w instalacjach ukrytych. Jego wadą jest natomiast brak naturalnych barw.

Kolejnym rozwiązaniem są kamery termowizyjne. Wykorzystują one fakt, że wszystkie obiekty wytwarzają energię cieplną.Kamery termowizyjne zawierają specjalny rodzaj przetwornika, który rejestruje to ciepło i generuje obraz wyłącznie na podstawie zmian temperatury w obserwowanej scenie.

Obrazy te nie zawierają naturalnych barw, ale bardzo przydają się przy wykrywaniu obiektów w całkowitych ciemnościach.Kamery termowizyjne mogą nawet rejestrować obraz przez dym i lekką mgłę, dzięki czemu doskonale nadają się do ochrony granic i obszarów.

Ilustracja 9. Kamery termowizyjne znakomicie sprawdzają się przy wykrywaniu obiektów w całkowitych ciemnościach, a także w warunkach obecności dymu lub mgły.

Technologia Lightfinder jest przydatna w instalacjach, w których nie jest możliwe zainstalowanie źródeł światła.Wykorzystano w niej wiedzę inżynierów firmy Axis, jej własne technologie oraz przetwornik o wyjątkowej światłoczułości.W połączeniu z elementami optycznymi o bardzo wysokich parametrach kamera dostarcza obraz w sytuacjach, w których użycie zwykłej kamery sieciowej byłoby niemożliwe.

Dobra reprodukcja barw zapewniana przez technologię Lightfinder sprawia, że nadaje się ona również do celów rozpoznawania i identyfikacji.

Ilustracja 10. Technologia Lightfinder zapewnia naturalniejsze odwzorowanie barw w słabym oświetleniu.

Podsumowanie