Low light solutions

Rozwiązania dla słabego oświetlenia

Odpowiednia ilość światła

Czas otwarcia migawki jest istotnym czynnikiem dla jakości rejestrowanych obrazów.Migawka otwiera się na krótko, umożliwiając dotarcie odpowiedniej ilości światła do przetwornika.Następnie zamyka się ponownie, aby nie dopuścić do prześwietlenia obrazu.W jasnym świetle słonecznym wystarcza otwarcie migawki na kilka milisekund, jednak wraz ze spadkiem poziomu oświetlenia czas jej otwarcia trzeba odpowiednio wydłużyć.W pewnym momencie spowoduje to rozmycie na obrazie obiektów znajdujących się w ruchu.

Tak więc ustalony scenariusz może dawać dobre rezultaty przy słabym oświetleniu i długich czasach otwarcia migawki, ale ewentualne obiekty znajdujące się ruchu będą rozmyte, a przez to trudne do zidentyfikowania.

Ilustracja 4. Rozmycie spowodowane ruchem obiektów w rejestrowanej scenie i długim czasem otwarcia migawki.

Na pracę kamery w warunkach słabego oświetlenia ma wpływ także obiektyw.Obiektyw z wysokiej jakości elementami szklanymi i szeroko otwartą przysłoną wpuszcza więcej światła i umożliwia korzystanie z krótszych czasów otwarcia migawki.

Gdy porównuje się różne modele kamer do stosowania w słabym oświetleniu, należy sprawdzić, czy są wyposażone w odpowiedni obiektyw.Niższa wartość f oznacza, że obiektyw charakteryzuje się większym maksymalnym otworem przysłony i zapewni lepszą pracę w warunkach słabego oświetlenia. Niektóre kamery automatycznie dostosowują przysłonę do oświetlenia sceny, co umożliwia ich stosowanie w warunkach zmiennego poziomu oświetlenia.

Iris

Ilustracja 5. Wielkość otworu przysłony wpływa na jakość obrazu.Duży otwór przysłony oznacza niską wartość f.Mały otwór przysłony oznacza wysoką wartość f.

Różnica natężenia oświetlenia między najjaśniejszymi i najciemniejszymi partiami obrazu jest nazywana zakresem tonalnym lub zakresem dynamiki. Gdy zakres przekracza możliwości przetwornika obrazu, niektóre części obrazu są rejestrowane bez jakichkolwiek szczegółów: w całości białe lub w całości czarne.

Kamera z funkcją szerokiego zakresu tonalnego jest fabrycznie przystosowana do lepszego funkcjonowania w miejscach o dużej zmienności natężenia światła.Kamerę należy zawsze przetestować w docelowym środowisku.

Ilustracja 6. Na pierwszych dwóch obrazach widać, że szeroki zakres tonalny w monitorowanej scenie powoduje prześwietlenie lub niedoświetlenie niektórych partii obrazu.Na obrazie po prawej stronie zastosowano funkcję szerokiego zakresu tonalnego w wersji Dynamic Capture, dzięki czemu uzyskano zrównoważony obraz z dobrą widocznością wszystkich obszarów.

Możliwe rozwiązania