Low light solutions

Rozwiązania dla słabego oświetlenia

Fakty dotyczące światła

Większość kamer działa w bardzo podobny sposób: światło odbite od obiektu przechodzi przez obiektyw i pada na przetwornik obrazu, który przekształca je na wartości cyfrowe i generuje obraz.Ilość światła padająca na przetwornik określa jakość obrazu.Jeśli ilość padającego światła będzie zbyt mała, przetwornik w ogóle nie zarejestruje obrazu.

Ilustracja 1. Światło odbite pada przez obiektyw na przetwornik obrazu, który przekształca je na wartości cyfrowe i generuje obraz.

Światłoczułość przetwornika jest często wyrażana w luksach. Luks to ilość światła padającego na daną powierzchnię.Producenci kamer często podają określoną wartość w luksach jako minimalny wymóg działania kamer.Jednak reklamowane liczby luksów nie powinny stanowić jedynego aspektu oceny systemu kamery.W warunkach słabego oświetlenia znacznie ma także wiele innych czynników.

Ilustracja 2. Liczba luksów zmienia się w zależności od warunków oświetleniowych.Po lewej stronie wynosi ona 130 000 luksów w bezpośrednim świetle słonecznym oraz 10 000 luksów w miejscach zacienionych.W biurze wartość ta wynosi tylko 50 luksów.Po prawej stronie natężenie światła wynosi około 200 luksów.

Gdy poziom oświetlenia nadmiernie spada, słaby sygnał pochodzący z przetwornika jest poddawany wzmocnieniu.Niepożądanym skutkiem ubocznym wzmocnienia sygnału jest jednoczesne wzmocnienie szumów, co z kolei zwiększa zapotrzebowanie na przepustowość i pamięć masową.

Ilustracja 3. Małe wzmocnienie = mało szumów, duże wzmocnienie = więcej szumów. 

Odpowiednia ilość światła