Kompresja: H.264 versus Zipstream

Dzięki tej aplikacji można również porównać obraz wideo skompresowany z użyciem H.264 z obrazem skompresowanym z użyciem technologii Zipstream firmy Axis, która jest znacznie wydajniejszą wersją H.264. Można zaobserwować zmianę przepływności bitowej w zależności od poziomu kompresji Zipstream.
Przyciski w lewym górnym rogu służą do przełączania się pomiędzy obrazem w dzień i w nocy, a przyciski w prawym dolnym rogu umożliwiają zmianę poziomu kompresji Zipstream.
Poniżej przedstawiono porównanie średniej przepływności bitowej dla każdego z zapisów:

  Średnia przepływność bitowa [kbit/s]
  H.264 Zipstream (niska kompresja) Zipstream (średnia kompresja) Zipstream (wysoka kompresja) Zipstream (najwyższa kompresja)
Dzień 1931 1559 1256 1019 1095
Noc 5398 1524 1539 896 876

 

Podczas zapisu włączone były funkcje GOP (grupa obrazów) i dynamicznej liczby klatek na sekundę. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Zmniejszanie przepływności bitowej dzięki technologii Zipstream firmy Axis.