Aplikacje edukacyjne

Nasze aplikacje interaktywne umożliwiają zapoznanie się z najważniejszymi technologiami.

Sieciowa technologia rejestracji wideo

Kompresja: H.264 versus Zipstream

Przed przesłaniem lub zapisaniem obraz wideo jest kompresowany, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na przepustowość i pamięć. Aplikacja ta pozwala sprawdzić wartości przepływności i jakość obrazu w zależności od wybranego poziomu kompresji.
Uruchom aplikację

Liczba klatek na sekundę a czas otwarcia migawki

W taj aplikacji można zmieniać poklatkowość (liczbę klatek na sekundę) i czas otwarcia migawki w trzech przykładowych filmach. Są to dwa ważne ustawienia wpływające na jakość obrazu.

Uruchom aplikację

Projektowanie systemu

Virtual Light Studio

Żadna kamera nie będzie działać bez dostępu do światła.Przedstawiona powyżej aplikacja Virtual Light Studio pozwala sprawdzić zmianę wyglądu obserwowanej sceny zależnie od ilości dostępnego światła oraz rodzaju i umiejscowienia jego źródła.

Uruchom aplikację

 

Gęstość pikseli

Gęstość pikseli zazwyczaj wyraża się liczbą pikseli na cal (PPI).Im wyższa wartość PPI, tym bardziej szczegółowy obraz. Aplikacja „Gęstość pikseli” umożliwia modyfikowanie różnych parametrów i obserwowanie ich wpływu na gęstość pikseli.

Uruchom aplikację