Man jumping in stairs, wearing a backpack

Co dzięki temu zyskam?

Program Certyfikacji Axis zapewnia Ci rzeczywistą przewagę konkurencyjną. Jest sygnałem, że posiadasz szczegółową i istotną wiedzę o produktach Axis i najnowszych sieciowych systemach wizyjnych.

  • Zwiększ swoje umiejętności: do uzyskania certyfikatu wymagany jest wysoki poziom kompetencji i umiejętności, dlatego konieczne jest opanowanie sieciowych systemów dozoru wizyjnego.
  • Pokaż, że jesteś fachowcem : nasz globalny standard certyfikacji ułatwia klientom i pracodawcom weryfikację Twojej wiedzy specjalistycznej.
Axis certification card at a workstation

Jako specjalista z certyfikatem firmy Axis:

  • Uzyskaj certyfikat Axis Certified Professional, aby potwierdzić swój status.
  • Uzyskaj logotyp Axis Certified Professional, który możesz dołączyć do swojego podpisu cyfrowego.
  • Ułatw innym znalezienie Ciebie na naszej stronie „Weryfikacja certyfikatu”, aby pracodawcy, klienci i partnerzy mogli łatwo sprawdzić Twój status certyfikacji.

Jak zacząć

A trainer in front of a class

Przygotowywanie

Aby uzyskać certyfikat, należy zdać egzamin z zakresu sieciowego dozoru wizyjnego Axis (Axis Network Video Exam) dotyczący najnowszych technologii, rozwiązań, produktów i najlepszych praktyk w dziedzinie sieciowego dozoru wizyjnego. Musisz się dobrze przygotować, ale bez obaw! Pomożemy Ci.

Woman wearing glasses, sitting by a computer thinking

Uzyskaj certyfikat

Program Certyfikacji Axis zapewnia Ci rzeczywistą przewagę konkurencyjną. Jest sygnałem, że posiadasz szczegółową i istotną wiedzę o produktach Axis i najnowszych sieciowych systemach wizyjnych.

Man sitting in home office, smiling

Odnów certyfikat

Jako certyfikowany specjalista Axis masz dla nas wielką wartość. Doceniamy wszelkie podjęte przez Ciebie działania związane z firmą Axis i chcemy mieć pewność, że Twoje inwestycje nadal są opłacalne. 

Axis Academy candidate agreement montage

Umowa z kandydatem dotycząca certyfikacji Axis

Przeczytaj umowę, aby zrozumieć, jakie warunki należy zaakceptować przed przystąpieniem do egzaminu.
Axis Academy exam preparation guide

Podręcznik przygotowujący do egzaminu

Odpowiedzi na pytania znajdują się w dostępnym do pobrania podręczniku firmy Axis przygotowującym do egzaminu.