Usługi hostowane

Jeszcze łatwiejsze zabezpieczenie obiektów za pomocą chmurowych systemów dozoru wideo. Partnerzy firmy Axis mogą dostarczyć kompletne, hostowane rozwiązanie wideo jako usługę. Jest to idealna oferta dla małych firm poszukujących bezproblemowego i skutecznego rozwiązania lub dla firm posiadających wiele obiektów, na przykład sieci sklepów spożywczo-przemysłowych.

Dzięki usłudze dozoru dostępnej w ramach subskrypcji można ograniczyć koszty początkowe i zapewnić stałą aktualizację posiadanego rozwiązania. Ponieważ wszystko jest hostowane w chmurze, można z łatwością uaktualniać system dzięki nowym funkcjom, aplikacjom i usługom, potrzebnym firmie.

Czy sprawdzi się u Ciebie?

Tak. Wszystkie nasze rozwiązania są projektowane przy użyciu otwartych standardów IP, dzięki czemu można je łatwo integrować z istniejącą infrastrukturą IT. Są one elastyczne i skalowalne, a przy tym od razu po instalacji współpracują z firmową siecią, routerami, monitorami, komputerami, tabletami i smartfonami.

Video Service Provider

A video service provider manages and maintains your solution. It provides basic surveillance services and is ideal for businesses that need two to five cameras per site

Learn more

SD cards

SD/SDHC-cards store video from network cameras. A 64 GB SD-card can typically store more than a month of video.

Cameras

Axis offers cameras with a number of capabilities, including HDTV, wide dynamic range, infrared and Lightfinder.

Learn more

Viewing apps

Viewing apps give you quick and easy access to your surveillance system from your mobile device.

Learn more

Bezproblemowy, chmurowy system dozoru

Zastosowanie hostowanego rozwiązania wideo nie wymaga posiadania w obiekcie serwera ani sprzętu do nagrywania — potrzebne są tylko kamery Axis i łącze internetowe. Cały materiał wideo jest przesyłany do chmury i przechowywany przez usługodawcę Axis. Usługodawca może zarządzać rozwiązaniem w Twoim imieniu. Aplikacje do przeglądania na urządzenia mobilne umożliwiają łatwy dostęp do obiektów, nawet jeśli podróżujesz.

 

AXIS Guardian

Przedstawiamy AXIS Guardian – chmurową platformę usług dozoru dostosowaną do potrzeb firm świadczących usługi monitorowania alarmów. Konfiguracja obejmuje sieciowe kamery wideo i różnorodne urządzenia analizujące i zabezpieczające obserwowane obiekty klientów 24/7.

AXIS Guardian

Rozwiązania partnerskie

Aby nawiązać kontakt z partnerem firmy Axis świadczącym usługi hostowane, prześlij nam swoje informacje kontaktowe.

 

Kontakt z nami