School from inside, clock in front and man and child in background.
Edukacja

Nowy standard bezpieczeństwa w szkole.

Firma: Avenues São Paulo
Lokalizacja: São Paulo, Brazil
Potrzeby użytkowników: Zarządzanie dostępem, Ochrona przed wtargnięciami, Bezpieczeństwo osobiste, Ochrona mienia i aktywów
São Paulo, Brazil, 

Szkoła Avenues São Paulo zastosowała kompleksową koncepcję integracji technologicznej, aby wspierać swoją filozofię nauczania oraz poprawić satysfakcję rodziców i uczniów.

Misja

W ciągu najbliższych kilku lat Avenues World School będzie mieć kampusy w największych miastach świata. Inicjatywa ta ma na celu zminimalizowanie globalnych granic i stworzenie zintegrowanej i połączonej społeczności uczniów, zbudowanej na podstawie wspólnej wizji, programu nauczania, rozwoju zawodowego i korzyści płynących ze współczesnej technologii. Technologia IP jest niezbędnym elementem projektu: przede wszystkim poprzez integrację, ale także jako przyszłościowe rozwiązanie.

Rozwiązanie

W Avenues technologia IP jest częścią każdego procesu, od przybycia studentów do budynku po rozwiązywanie codziennych problemów, takich jak znalezienie zagubionego przedmiotu. W centrali znajduje się 340 kamer sieciowych Axis, które są częścią systemu opartego na otwartej platformie, a system obejmuje także aplikację AXIS Perimeter Defender, kontrolę dostępu Axis i rozwiązania firm partnerskich, takich jak Milestone i Averics.

Wynik

Korzystając z narzędzi cyfrowych, firma Avenues São Paulo była w stanie rozszerzyć zakres projektu dozoru wizyjnego bez rezygnacji z podstawowych wartości instytucji: otwartości, bezpieczeństwa i szacunku. Zamiast fizycznych barier, które każdego dnia witają rodziców i uczniów i stwarzają napięcie już od pierwszego kontaktu ze szkołą, Avenues wykorzystuje inteligentny system. Ponieważ inwestycja w szkołę będzie opłacana przez ponad pięć lat, przez cały ten okres Avenues będzie miała gwarancję działania systemu z przyszłościową platformą, która będzie gotowa do dodawania nowych technologii i usług nawet pięć lat po jej uruchomieniu.

Witamy

Avenues World School zajmuje się kształtowaniem obywateli świata. Fizyczne bariery wprowadziłyby niespójność do jej misji.

Axis A4010-E reader placed on white wall.

– Zamiast montować fizyczne bariery przy wejściu do szkoły, co sprzyjałoby mało przyjaznej interakcji z rodzicami i uczniami, wdrożyliśmy inteligentny system obrazowania i kontroli dostępu, aby zapewnić bezpieczne powitanie rodziców i uczniów. Zastosowana technologia umożliwiła wydajność operacyjną dzięki lepszej integracji zespołów – mówi Lia Muschellack, dyrektor ds. technologii.

Projekt systemu dozoru wizyjnego dla kampusu Avenues w Brazylii o powierzchni 40 000 m² obejmował 340 kamer monitorowanych przez dwóch pracowników na zmianę. Urządzenia integrują się z platformą zarządzania dostępem Averics i oprogramowaniem do zarządzania Xprotect® firmy Milestone.

Dostęp dla pracowników i gości

Pracownicy używają identyfikatorów, aby uzyskać dostęp do parkingów; ich przybycie jest rejestrowane za pomocą obrazów o wysokiej rozdzielczości. Przy wszystkich wjazdach z parkingu znajduje się kołowrót z czytnikiem identyfikatorów, która służy również jako kontrola dostępu dla osób towarzyszących uczniom. Każdy otrzymał własny identyfikator.

Pracownicy, którzy przychodzą pieszo lub nie korzystają z parkingu, są kontrolowani za pomocą wideodomofonu AXIS A8004-VE Network Door Station z czytnikiem identyfikatorów. Ten produkt może odczytywać kody QR, które można wysyłać na przykład w zaproszeniach na imprezy szkolne. W ten sposób każdy gość lub odwiedzający otrzymuje kod QR na swój telefon komórkowy, a system przyznaje mu prawo do wejścia na podstawie kodu.

Administracja martwiła się również o dostępność. Do wideodomofonu dołączono zestaw, który umożliwia autonomiczny i inteligentny dostęp osobom z wadami słuchu lub wzroku.

Monitor screen of AvericsUnity.

Wiele obrazów, niewiele zasobów pamięci

W szkole o powierzchni 40 000 m² kamery pomagają znaleźć uczniów, którzy nie przychodzą na czas, gdy zjawia się po nich opiekun.

Kamery można również wykorzystać do szybkiego rozwiązywania problemów, które są powszechne w każdej szkole: zagubionych przedmiotów. – Nasi uczniowie nie używają telefonów komórkowych w szkole, zamiast tego otrzymują iPada lub MacBooka. Nierzadko zdarza się, że gdzieś je zapodzieją. Aby łatwo rozwiązać ten problem, pobieramy obrazy i podążamy trasą ucznia, aby zobaczyć, gdzie zostawił urządzenie – wyjaśnia Muschellack.

Przy 340 kamerach ilość danych była problemem dla personelu IT. Rozwiązano ten problem dzięki technologii Axis Zipstream. – To fantastyczne rozwiązanie ze względu na ilość obrazów, które musimy zapisać. Obrazy są przechowywane przez dłuższy czas, co byłyby niepraktyczne bez Zipstream – komentuje Muschellack, omawiając funkcję, która zachowuje ważne szczegóły przy jednoczesnym zmniejszeniu wymagań dotyczących przepustowości i zasobów pamięci masowej o 30%.

Axis P1425-LE placed on wall in outdoor environment.

Bez strachu przed światłem

Jeśli chodzi o kamery, jedną z najważniejszych kwestii jest dyskretne rozmieszczenie i wygląd sprzętu, co pozwala uniknąć ingerencji w projekt architektoniczny lub stwarzania poczucia ciągłego nadzoru. Architektura podkreśla naturalne oświetlenie, które wymaga sprzętu dostosowującego się do różnych warunków oświetleniowych o każdej porze dnia.

Kamery musiały być gotowe do radzenia sobie z kontrastami, a problem ten przezwyciężono za pomocą technologii kompensacji oświetlenia o nazwie Wide Dynamic Range (szeroki zakres dynamiki, WDR), którą oferuje wybrany sprzęt. W ten sposób zarówno w zacienionych obszarach, jak i obszarach o dobrym oświetleniu obrazy pozostają ostre i pełne szczegółów.

Axis P5635-E outside of Avenues World School entrance.

Rozwiązanie do ochrony obwodowej

Kampus Avenues São Paulo, z ośmioma kondygnacjami naziemnymi i trzema poziomami pod ziemią, znajduje się w pobliżu jednej z głównych arterii miasta. Szkoła Avenues zdecydowała się na innowacyjne rozwiązanie, aby chronić obiekt przed potencjalnymi włamaniami. Zamiast patroli pracowników ochrony wykorzystano rozwiązanie Axis do ochrony obwodowej, AXIS Perimeter Defender.

Jest to bardzo skuteczny system, który automatycznie wykrywa osoby przekraczające granicę wyznaczoną przez Avenues, zmniejszając liczbę fałszywych alarmów. Rozwiązanie wykorzystuje zaawansowane kamery i narzędzia analityczne do wykrywania i analizowania zdarzeń, odrzucania sytuacji niestanowiących zagrożenia i powiadamiania pracowników ochrony o potencjalnie krytycznych sytuacjach, tak aby to specjaliści mogli zdecydować, czy dana sytuacja wymaga reakcji.

Woman standing in front of a half globe.

Dokoła Avenues znajduje się rozległy zalesiony teren, obraz wymaga więc dogłębnej analizy, aby móc ignorować ruch liści lub ptaków. – Odpowiednie alarmy są niezwykle ważne. Kolejnym czynnikiem jest możliwość dostosowania technologii do specyfiki każdego obszaru. Na przykład w pierwszym tygodniu mieliśmy kilka fałszywych alarmów, ale zmiany parametrów analitycznych pozwoliły nam zniwelować takie sytuacje – mówi Muschellack.

Cały obszar jest chroniony nawet bez angażowania pracowników ochrony. Przykładem może być sytuacja, w której intruzi przeskoczyli przez płot pustej działki obok szkoły, na której docelowo powstanie budynek innej firmy. Ponieważ działka jest już chroniona przez rozwiązanie Axis do ochrony obwodowej, centrum dozoru natychmiast otrzymało alarm i wezwało policję, która uniemożliwiła intruzom dalsze gromadzenie śmieci i przekształcenie terenu w nielegalne składowisko.

Rozwiązanie jest niezwykle innowacyjne: jest otwarte i łatwo integruje się z nowymi funkcjami. Najlepszą częścią projektu jest to, że technologia zawsze służy procesom a generowane alarmy są niezwykle adekwatne.
Lia Muschellack, dyrektor ds. technologii w Avenues.

Na całym świecie

Szkoła Avenues ma jeden kampus w Nowym Jorku i jeden w Brazylii, a na 2019 r . planowane są kolejne: dwa kampusy w Chinach i jeden w Miami. W przyszłości integracja, która obecnie obejmuje tylko kwestie akademickie i administrację, może zostać rozszerzona na wszystkie procesy dzięki technologii IP.

Axis A8004-VE on glass door with two people in the background.

– Obecnie mamy zintegrowane rozwiązanie dla wszystkich kampusów. Uczeń, który dołączył do Avenues w São Paulo, może uzyskać dostęp do wszystkich innych szkół, podobnie jak pracownicy, którzy mogą teraz wykonywać swoje obowiązki w dowolnym miejscu bez konieczności dodatkowego szkolenia, bo procedury i system są wszędzie identyczne. Firmę Axis wybraliśmy również ze względu na jej globalny charakter. Kampus w São Paulo posłuży jako model technologiczny dla kolejnych kampusów – mówi Muschellack.

Kolejnym oczekiwanym rozszerzeniem technologii cyfrowej jest wykorzystanie dźwięku IP do masowej komunikacji w czasie rzeczywistym. – Codzienne powiadomienia są teraz wysyłane pocztą elektroniczną lub przez nauczycieli. Wykorzystanie komunikacji głosowej do tego celu jest niezwykle interesujące – dodaje Muschellack.

Video Url

Inteligentna technologia bezpieczeństwa w Avenues: The World School

Nowe technologie w zakresie audio, wideo i kontroli dostępu opartych na technologii IP pozwalają instytucjom edukacyjnym na zmianę wyobrażenia o bezpieczeństwie w szkole. A skutki tej zmiany zaczynają już być widoczne. Zobacz, jak Avenues: The World School stosuje kompleksową koncepcję integracji, aby wspierać swoją filozofię nauczania oraz poprawić satysfakcję rodziców i uczniów.

Produkty i rozwiązania

High school student with a phone

Edukacja

Zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa, które chronią uczniów, pracowników i mienie szkoły, zapewniają jednocześnie korzyści operacyjne i edukacyjne.
Więcej informacji

Kamery sieciowe

Najlepsze produkty do sieciowego dozoru wizyjnego: innowacja, jakość, możliwości
Więcej informacji

Kontrola dostępu

Do wszystkich scenariuszy kontroli dostępu
Więcej informacji

Aplikacje do analizy zapewniające bezpieczeństwo

Dowiedz się, jak aplikacje Axis do analiz pomagają poprawić bezpieczeństwo, umożliwiając bezzwłoczne podejmowanie odpowiednich działań.
Więcej informacji

Firmy naszych partnerów