Pole-mounted security camera driven by solar energy in a snowy oil field
Infrastruktura krytyczna

Axis pomaga przekraczać granice zrównoważonego bezpieczeństwa fizycznego

Firma: Sunstone Systems
Lokalizacja: United Kingdom
Potrzeby użytkowników: Ochrona mienia i aktywów
United Kingdom, 

Sunstone Systems opracowuje innowacyjne rozwiązanie do dozoru z wykorzystaniem technologii Axis i fotowoltaiki, aby zapewnić najwyższy standard ochrony w najtrudniejszych warunkach.

Misja

Sunstone Systems to brytyjska firma technologiczna, która skupia się na tworzeniu solidnych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, aby pomóc swoim klientom chronić ich zasoby nawet w najtrudniejszych warunkach. Szczyci się ona opracowywaniem inteligentnych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem w trudnych lub niebezpiecznych warunkach, w których często dostęp do zasilania jest ograniczony. Firma Sunstone musiała zaprojektować i wdrożyć rozwiązanie chroniące ogromne pole naftowe w Kazachstanie. System musiałby być nie tylko odporny na działanie korozji i ekstremalnych temperatur, ale także obejmowałby system sieciowych kamer dozoru, przesyłających wysokiej jakości obrazy wideo do centralnej lokalizacji na duże odległości.

Rozwiązanie

Dzięki ścisłej współpracy z Axis firma Sunstone dostarczyła dedykowane rozwiązanie, które wykorzystywało energię odnawialną, było odporne na korozję i zmiany temperatury w dzień i w nocy oraz zapewniało wysokiej jakości dane do kompleksowej ochrony pól naftowych i wykorzystywanego tam sprzętu. Opracowano dwa systemy: duży system Solar CCTV (SICS) i mniejszy, Autonomous Remote

Communication System (ARC). Solar CCTV System, przeznaczony do zdalnych lokalizacji, wykorzystywał kamery PTZ AXIS Q60 Series. W mniejszym systemie ARC zastosowano stałopozycyjne kamery Axis typu „bullet” z serii AXIS M20 Series oraz AXIS Q17 Series. Zastosowano wzmocnione kamery PTZ, aby zapewnić wyjątkową klarowność obrazu rejestrowanego z dużych odległości, co jest niezwykle ważne przy zabezpieczaniu rozległej powierzchni pola naftowego.

Wynik

System okazał się wielkim sukcesem. Zastosowanie układu fotowoltaicznego w połączeniu z kamerami, które do działania wymagają jedynie niewielkiej mocy, wyeliminowało potrzebę stosowania generatorów napędzanych silnikiem wysokoprężnym lub próby ułożenia setek mil kabla do najbliższego miasta. Ponadto odporna na korozję obudowa kamer Axis i sprzętu Sunstone oznacza, że mogą one pracować w środowisku o wysokiej zawartości siarkowodoru. W rezultacie rozwiązanie Sunstone i Axis będzie wdrażane na kolejnych polach naftowych, a doświadczenie Sunstone w ramach realizacji tego rozwiązania pomogło firmie realizować więcej projektów, w tym projekt związany z autostradami w Wielkiej Brytanii.

Security camera on a pole

Wyzwania związane z montażem

Firma Sunstone Systems została założona w 2011 roku, działając głównie jako integrator i ściśle współpracując z kilkoma organizacjami Blue-Chip. Następnie Sunstone przekształciła się w producenta OEM działającego głównie w dziedzinie czystej energii i specjalizującego się w dostarczaniu rozwiązań dozoru, które wykorzystują energię odnawialną w odległych lokalizacjach bez zasilania ze standardowej sieci. W swoim najnowszym projekcie firma Sunstone otrzymała zadanie zaprojektowania i wdrożenia systemu bezpieczeństwa w celu ochrony dużego pola naftowego w Kazachstanie. System musiałby nie tylko wytrzymywać ekstremalne temperatury, ale musiałby również obsługiwać kilka kamer i przesyłać wysokiej jakości dane wideo do centralnej lokalizacji na duże odległości – a wszystko to bez dostępu do lokalnej sieci energetycznej.

Simon Legrand, współzałożyciel Sunstone, wyjaśnia: – Główne pole naftowe znajduje się w bardzo odległej lokalizacji. System musiał wytrzymać temperatury od 50 do minus 40 stopni Celsjusza. Ponadto praca w wysoce korozyjnym środowisku bogatym w siarkowodór spowoduje zniszczenie niedostatecznie chronionych elementów w szybkim tempie.

Firma Sunstone ściśle współpracowała z Axis w celu opracowania systemu Solar CCTV (SICS). System, z urządzeniami ze stali nierdzewnej klasy 316, jest odporny na korozję, a kamery Axis z powłoką antykorozyjną mogą pracować w wymaganym zakresie temperatur.

Security camera in bracket

Zrównoważona technologia

Kolejną kwestią było zasilanie. W tak odległej lokalizacji po prostu nie było możliwe rozważenie poprowadzenia kabli z najbliższego miasta, by zapewnić zasilanie lub łączność. Energia słoneczna okazała się być najbardziej efektywnym i opłacalnym wyborem, zwłaszcza biorąc pod uwagę innowacje Axis w zakresie kamer o niskim poborze energii, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa.

Simon kontynuuje: – Mniejsze zapotrzebowanie kamer Axis na energię i wydajność naszego układu fotowoltaicznego przyniosły ogromne korzyści. Zbudowaliśmy 58 systemów zasilanych energią słoneczną dla kamer Axis, więc jesteśmy pewni, że jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowy dozór przez cały rok.

Dzięki poprawie wydajności energii odnawialnej i zmniejszeniu się zapotrzebowania na moc, czysta energia okazała się idealnym rozwiązaniem dla technologii dozoru Axis. Daniel John, Key Account Manager UK & Ireland Field Sales, wyjaśnił: – Widzimy, że rynek coraz chętniej wybiera rozwiązania energii odnawialnej. Użytkownicy końcowi również odczuwają presję, ponieważ pracują nad zmniejszeniem swojego śladu węglowego i obniżeniem emisji, aby osiągnąć globalne cele.

Firma Axis udzieliła nam wsparcia i poświęciła czas, aby zrozumieć złożoność takiego rozwiązania. Będziemy nadal ściśle współpracować z zespołem Axis w przyszłości.
Simon Legrand
Sunstone Systems
Evening view over oil field with security camera on pole

Dostarczanie innowacji

Firma Sunstone odniosła sukces w opracowaniu i opatentowaniu systemu, który zapewnia zaawansowany dozór i bezpieczeństwo w jednym z najbardziej nieprzyjaznych środowisk na świecie. Zdolność do wdrożenia innowacyjnej koncepcji dała zespołowi pewność, że będzie w stanie opracowywać wysokiej jakości rozwiązania wszędzie tam, gdzie są one konieczne, niezależnie od warunków środowiskowych.

Simon rozwija współpracę partnerską z firmą Axis, która pomogła w realizacji projektu: – Firma Axis udzieliła nam wsparcia i poświęciła czas, aby zrozumieć złożoność takiego rozwiązania. Będziemy nadal ściśle współpracować z zespołem Axis w przyszłości. Jesteśmy pod ciągłym wrażeniem możliwości rozwiązań Axis, a ich ciągły rozwój jest odzwierciedleniem naszej własnej ekspansji.

Dotychczasowy sukces projektu zaowocował planami objęcia dozorem kolejnych pól naftowych. Trzynaście olbrzymich pól naftowych to wyzwanie dla wdrożenia mającego na celu zabezpieczenie rozległego obszaru infrastruktury krytycznej i zapewnienie jego ciągłej ochrony. Firmie Sunstone zlecono również realizację projektu związanego z autostradami w Wielkiej Brytanii.

Produkty i rozwiązania

Coal processing plant in the sunset

Infrastruktura o istotnym znaczeniu

Zintegrowane rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony i wydajności w przemyśle naftowym i gazowym, energetycznym, podczas uzdatniania wody i dla wież telekomunikacyjnych.
Więcej informacji

Kamery PTZ

Funkcje obrotu, pochylenia i zbliżenia dla pokrycia dużego obszaru
Więcej informacji

Firmy naszych partnerów