Solar panels on grass, low sun in background.
Infrastruktura krytyczna

Kamery chronią elektrownię słoneczną.

Firma: Photon Energy N.V.
Lokalizacja: Almásfüzitő, Hungary
Potrzeby użytkowników: Ochrona przed wtargnięciami, Ochrona mienia i aktywów, Zdalne monitorowanie
Almásfüzitő, Hungary, 

Photon Energy uzyskuje natychmiastowe korzyści rezultaty dzięki zastosowaniu kamer termowizyjnych Axis.

Misja

Klient chciał wdrożyć system ochrony obwodowej elektrowni fotowoltaicznej w oparciu o kamery termowizyjne. Zgodnie z umową ubezpieczeniową, obiekt musi być zabezpieczony albo przez stale obecny personel ochrony lub elektronicznie za pomocą systemu podłączonego do centralnego stanowiska ochrony. W przeszłości próbowano kilku różnych rozwiązań, ale liczba generowanych fałszywych alarmów była byt duża, więc konieczne było znalezienie alternatywnego rozwiązania.

Rozwiązanie

Obwód obiektu jest chroniony przez osiem kamer termowizyjnych AXIS Q19 Series. Kamery zamontowano na specjalnych słupach na różnych wysokościach, dokładnie tak, jak jest to zalecane przez aplikację Axis, aby zapewnić optymalną odległość i kąt do detekcji ruchu na obwodzie w danym miejscu. Aplikacja AXIS Perimeter Defender, która działa bezpośrednio w kamerze, służy do analizy wideo i detekcji wtargnięć. Cztery sieciowe głośniki tubowe AXIS C3003-E Network Horn Speaker generują ostrzeżenia dźwiękowe. Zainstalowana na serwerze AXIS S10 Series aplikacja AXIS Camera Station służy jako system do zarządzania materiałem wizyjnym. Całość jednak działa autonomicznie i nie wymaga instalacji aplikacji po stronie serwera.

Wynik

Cały system w elektrowni fotowoltaicznej nadal pracuje w trybie testowym, ale oczekuje się, że będzie w pełni niezawodny, aby chronić obiekt w dzień i w nocy oraz przy każdej pogodzie. Ponieważ system spełnia swoje zadanie, nie ma konieczności dalszej jego rozbudowy. Jeśli jednak okaże się on skuteczny w dłuższej perspektywie, prawdopodobnie zostanie zastosowany w innych miejscach w elektrowni.

Początkowo myśleliśmy o zastosowaniu detektorów mikrofalowych, jednak ze względu na potencjalnie dużą liczbę fałszywych alarmów, po serii testów ostatecznie zdecydowaliśmy się na wybór bardziej wyrafinowanego rozwiązania opartego na kamerach termowizyjnych. Oczekujemy pełnej niezawodności w ochronie naszego terenu przez całą dobę.
Michal Weltler, kierownik projektu, Photon Energy.

Liczba potencjalnych wyzwalaczy

Elektrownia słoneczna jest budowana dosłownie na „polu”, gdzie zwykle nie są wymagane żadne specjalne prace związane z kształtowaniem krajobrazu ani przygotowaniem terenu (fundamenty betonowe są wykonywane tylko pod stacje transformatorowe). Konstrukcja utrzymująca panele może być umieszczona bezpośrednio na podłożu i zamocowana specjalnymi kotwami.

W przeszłości podczas ochrony obwodu obiektu czujniki na ogrodzeniu generowały wiele fałszywych alarmów przy nagłych zmianach pogody (deszcz i śnieg), a bariery wykorzystujące światło w podczerwieni również nie spełniły swego zadania. To samo dotyczy radarów mikrofalowych, które generowały fałszywe alarmy spowodowane na przykład kołyszącą się na wietrze trawą. Te fałszywe wyzwalacze można stosunkowo łatwo wyeliminować za pomocą technologii termowizyjnej z aplikacją analityczną AXIS Perimeter Defender.

Solar panels on grass, viewed in front.

Pierwotny projekt obejmował kamery PTZ do weryfikacji wizualnej, ale ponieważ personel ochrony jest zobowiązany do osobistego zbadania każdego alarmu, kamery te straciły na znaczeniu. Ostateczne rozwiązanie obejmuje tylko jedną małą kamerę sieciową AXIS M2025 Network Camera, która zapewnia operatorowi centrum zdalny podgląd, np. możliwość sprawdzenia aktualnej pogody z centrali w przypadku nieoczekiwanego spadku produkcji energii słonecznej.

Niestandardowe słupy do kamer

Do rejestracji filmów poklatkowych z placu budowy firma MMS servis opracowała własne słupy o maksymalnej wysokości do 9 metrów (średnica 140 mm). Słupy składają się z dwóch części i są umieszczone na zawiasach w celu ułatwienia montażu. Kamery, oświetlenie, głośniki, itp. można wygodnie umieścić na słupie nadal na ziemi, po czym słup jest po prostu podnoszony i mocowany. Całe okablowanie prowadzi przez słupy, czyli jest chronione przed potencjalnym zniszczeniem. W dolnej części znajduje się skrzynka z zaciskami, zasilaczem, awaryjnymi akumulatorami itp.

Solar panel filed viewed from above.

Najpierw ostrzeżenie dźwiękowe

Gdy kamera termowizyjna wykryje jakiekolwiek zakłócenie na obwodzie posesji, wysyła polecenie do sieciowych głośników tubowych AXIS C3003-E Network Horn Speaker, aby odtworzyć ostrzeżenie dźwiękowe. Ostrzega w ten sposób przypadkowych przechodniów lub odstrasza zwierzęta, które mogłyby podejść zbyt blisko ogrodzenia. To pierwsze ostrzeżenie dźwiękowe ma zwykle wystarczający efekt odstraszający. Jeśli jednak intruz wspiął się na ogrodzenie, aby dostać się do środka, kamera uruchomi głośny alarm i wyśle ostrzeżenie do centralnego stanowiska ochrony. Ochroniarz natychmiast wyśle patrol na miejsce zdarzenia, aby zajął się sytuacją. Jednak każdy patrol sporo kosztuje, więc bardzo ważne jest, aby wyeliminować jak najwięcej fałszywych alarmów.

Axis camera and hornspeaker on pole, brown grass in background.

Kilka godzin nawet bez serwerów

Wszystkie urządzenia działają autonomicznie, bez konieczności instalowania jakichkolwiek dodatkowych aplikacji na zewnętrznych serwerach. Serwer służy tylko do przechowywania danych z kamer i tworzenia kopii zapasowych. W przypadku całkowitej awarii zasilania serwer jest zasilany przez UPS przez około 30 minut, ale kamery i inne urządzenia mają własne zapasowe akumulatory, które zapewniają zasilanie na ponad osiem dodatkowych godzin pracy. Nawet w przypadku całkowitej awarii serwera system działa niezawodnie jeszcze przez co najmniej kilka godzin.

Informacje o Photon Energy – www.photonenergy.com

Photon Energy N.V. to globalna firma zajmująca się rozwiązaniami i usługami w zakresie energii słonecznej, obejmującymi cały cykl życia systemów energii słonecznej. Od powstania w 2008 roku firma Photon Energy zbudowała i uruchomiła elektrownie słoneczne o mocy 75 MWp na dwóch kontynentach, z czego 50 MWp na własny użytek. Obecnie wdrażany jest projekt o mocy 884 MWp w Australii (z czego 580 MWp we współpracy z Canadian Solar) i 35,8 MWp na Węgrzech, docelowo 75 MWp do 2021 roku. Dział O&M świadczy usługi operacyjne i konserwacyjne dla elektrowni o mocy ponad 260 MWp na całym świecie. Ponadto spółka zależna Photon Water Technology (PWT) skupia się na opracowywaniu i dostarczaniu systemów oczyszczania, remediacji i uzdatniania wody do zastosowania na całym świecie. Photon Energy ma siedzibę w Amsterdamie i biura w Europie oraz Australii.

Produkty i rozwiązania

Coal processing plant in the sunset

Infrastruktura o istotnym znaczeniu

Zintegrowane rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony i wydajności w przemyśle naftowym i gazowym, energetycznym, podczas uzdatniania wody i dla wież telekomunikacyjnych.
Więcej informacji

Aplikacje do analizy zapewniające bezpieczeństwo

Dowiedz się, jak aplikacje Axis do analiz pomagają poprawić bezpieczeństwo, umożliwiając bezzwłoczne podejmowanie odpowiednich działań.
Więcej informacji
Aplikacja AXIS Perimeter Defender, czarno-białe zdjęcie w środowisku zewnętrznym

AXIS Perimeter Defender

Bezpieczne i skalowalne rozwiązanie do ochrony obwodowej

Więcej informacji

Firmy naszych partnerów

MMS servis s.r.o.

Odwiedź witrynę internetową