Man and woman walking dog outside shopping mall
Nieruchomości komercyjne

Axis wprowadza bezpieczeństwo w Le Piazze Center na nowy poziom.

Firma: Centrum Le Piazze
Lokalizacja: Castelmaggiore, Włochy
Potrzeby użytkowników: Zapobieganie stratom i kradzieży, Zarządzanie dostępem
Castelmaggiore, Włochy, 

Inteligentne, kompleksowe rozwiązanie integrujące technologię audio/wideo do wszechstronnego zdalnego aktywnego monitorowania.

Misja

Le Piazze to rozległe centrum handlowe pod gołym niebem zlokalizowane na obrzeżach Bolonii, które zostało zbudowane w 2010 roku przez Unieco i niedawno odnowione w celu ulepszenia całego kompleksu. Elementem ponownego uruchomienia była potrzeba uczynienia starego systemu dozoru wizyjnego bardziej wydajnym, ponieważ okazał się on nieskuteczny w przypadku wielu naruszeń bezpieczeństwa.

Rozwiązanie

Firma ochroniarska działająca w Le Piazze, Servizi Sicurezza Italia, oraz Koinos, wielousługowa firma pracująca dla centrum i partner techniczny Axis, wybrały kompleksowe rozwiązanie Axis składające się z kompletnego systemu kamer wideo, radaru i audio (cały system online), zarządzane zdalnie dzięki platformie oprogramowania AXIS Camera Station. Ten otwarty i elastyczny system, będący wynikiem współpracy z Koinos, integruje szereg technologii Axis w celu obniżenia wysokich kosztów fizycznego patrolowania i zapewnienia możliwości wygodnej interwencji za pomocą komunikatów dźwiękowych w celu zniechęcenia do prób kradzieży i nieautoryzowanego dostępu.

Wynik

To zintegrowane rozwiązanie audio-wideo wprowadziło system nadzoru w Le Piazze na nowy poziom technologiczny, zmniejszając koszty związane z fizycznym patrolowaniem. Kompleksowe rozwiązanie Axis to aktywny system umożliwiający wydajne i w pełni zdalne zarządzanie bezpieczeństwem w złożonych obszarach charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu, zapobiegając w ten sposób zdarzeniom, pomagając zarządzać sytuacjami awaryjnymi i zniechęcając do wywoływania zagrożeń.

Zintegrowany system dozoru wizyjnego, który natychmiast zgłasza obecność nieuprawnionych osób za pomocą wyskakujących komunikatów wysyłanych do firmy nadzorującej. Oferuje również funkcję audio, która za pomocą głośników do wysyłania wiadomości lub podnoszenia alarmu działa odstraszająco na potencjalnych intruzów. Myślę, że jest to najskuteczniejsze narzędzie dla dużego centrum handlowego pod gołym niebem, jakim jest Le Piazze.
Marco Ughini
Unieco.

W jaki sposób firma Axis zaspokoiła potrzeby Le Piazze

„Zaproponowane klientowi kompleksowe rozwiązanie dozoru wizyjnego zostało stworzone i zaprojektowane przede wszystkim w odpowiedzi na główny wymóg, jakim jest zachowanie bezpieczeństwa w obiekcie, a także potrzebę wyeliminowania przez klienta kosztów związanych z fizycznymi patrolami oraz scentralizowania całego zarządzania i zdalnego sterowania systemem. Ponieważ jest to system otwarty i elastyczny, może łatwo ewoluować w przyszłości, nabywając kolejne funkcje w reakcji na pojawiające się nowe wymagania związane zarówno z ochroną zdrowia publicznego, jak komercyjne, takich jak poprawa wrażeń klienta” — powiedział Simone Biancardi, Sales Account Manager w firmie Axis.

Po wstępnej fazie modernizacji istniejącego systemu, która obejmowała 25 kamer wideo monitorujących dostęp do obiektu i parkingów, obszary objęte dozorem wizyjnym zostały rozszerzone o obszary, które wcześniej nie zostały określone jako mające podstawowe znaczenie, takie jak obszar gromadzenia śmieci, dojście do rampy i strefy dla pieszych.

Building entrance with access control system

Wybór padł na urządzenia audio, które są szczególnie strategiczne w centrum handlowym pod gołym niebem, takim jak Le Piazze, związane z radarem czy aplikacją antywłamaniową AXIS Fence Guard. Kiedy urządzenia umieszczone w pobliżu punktów dostępowych zgłaszają nieautoryzowany dostęp do centrum operacyjnego, personel może — w zależności od sytuacji — zdecydować, czy skierować się do intruza na żywo, czy odtworzyć nagraną wcześniej wiadomość. Funkcja ta jest szczególnie przydatna np. w przypadku osób przechadzających się w nocy po centrum, gdy jest ono zamknięte. System powiadomień pomaga również zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów.

Ponadto integracja składnika audio z sieciowym systemem dozoru wizyjnego przyniosła strategiczną zmianę, przyczyniając się do przekształcenia systemu pasywnego w proaktywny. Dzięki transmisji komunikatów na żywo lub wcześniej nagranych można zapobiegać niepożądanym zdarzeniom i sytuacjom awaryjnym oraz zarządzać nimi. To inteligentne rozwiązanie, które doprowadziło do spektakularnego obniżenia kosztów, zarówno dzięki ograniczeniu fałszywych alarmów, jak i wyeliminowaniu fizycznych patroli na miejscu” — wyjaśnił Marco Ughini z Unieco. 

Skalowalność rozwiązania, a co za tym idzie możliwość rozbudowy, a także wysoki poziom integracji z nowymi składnikami oferującymi odmienne funkcje, stanowi prawdziwą wartość dodaną tego systemu, którą byliśmy w stanie zagwarantować klientowi dzięki doskonałej współpracy z Axis.
Luca Gorini
Dyrektor zarządzający Koinos.

To inteligentne rozwiązanie, które doprowadziło do spektakularnego obniżenia kosztów, zarówno dzięki ograniczeniu fałszywych alarmów, jak i wyeliminowaniu fizycznych patroli na miejscu” — wyjaśnił Marco Ughini z Unieco. Profesjonalizm naszego partnera Koinos oraz współpraca z firmą Axis pozwoliły na stworzenie zintegrowanego systemu nadzoru wizyjnego, który jest łatwy w użyciu, w pełni scentralizowany i zdalnie zarządzany, z dodatkiem funkcji audio gwarantujących podwyższony poziom bezpieczeństwa struktury.

Produkty i rozwiązania

two happy women with shopping bags entering a store

Handel detaliczny

Niech Twoje sklepy będą bardziej bezpieczne i dochodowe dzięki zintegrowanym rozwiązaniom, które umożliwiają zapobieganie stratom, optymalizację oraz zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony.
Więcej informacji

Oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym

Łatwe w użyciu — idealnie dopasowane do produktów Axis
Więcej informacji

Głośniki sieciowe

Kompletne systemy audio w jednym urządzeniu do nadawania komunikatów głosowych
Więcej informacji

Radary do dozoru

Technologia radarowa do wykrywania na dużym obszarze niezależnie od widoczności
Więcej informacji

Firmy naszych partnerów