Axis P1365-E Mk II placed on a building, viewed from its left side.
Przemysł i produkcja

Kamery sieciowe Axis pomagają w zarządzaniu pojazdami w fabryce.

Organizacja: Producent mostów i konstrukcji stalowych
Lokalizacja: Wakayama, Japonia
Potrzeby klienta: Zarządzanie dostępem, Ochrona przed wtargnięciami
Wakayama, Japonia, 

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych na podstawie ujęć kilkuset pojazdów dziennie.

Misja

Pewien producent mostów i konstrukcji stalowych ma kilka fabryk na rozległym terenie w prefekturze Wakayama, pracując nad wieloma projektami produkcyjnymi równolegle, tworząc konstrukcje mostów i dużych budynków. Każdego dnia do fabryk wjeżdża i wyjeżdża nawet kilkaset dużych pojazdów i pojazdów pracowniczych, a ze względów bezpieczeństwa konieczne było rzetelne rejestrowanie numeru rejestracyjnego, firmy i działu każdego z tych pojazdów. Ponadto wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren zakładu lub wyjeżdżające musiały zatrzymać się przy stróżówce, gdzie trzeba było zarejestrować szczegółowy opis każdego pojazdu w momencie wjazdu lub wyjazdu.

Rozwiązanie

Wdrożony system nie tylko rejestruje za pomocą kamer sieciowych informacje o tablicach rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających na teren zakładu i wyjeżdżających z niego, ale także może natychmiast zdecydować, czy pojazd został już zarejestrowany w bazie, czy nie.

W tym samym czasie zamontowano inny system do monitorowania i rejestrowania ruchu na głównych drogach na terenie fabryki. Ponieważ prace odbywają się głównie na zewnątrz, wybrano kamerę AXIS P1365-E Mk II o stopniu ochrony IP66 ze względu na odporność na działanie wody i pyłu. Obrazy zarejestrowane przez kamerę AXIS P1365-E Mk II zamontowaną na bramie są rejestrowane lokalnie na urządzeniach AXIS S Series, a także przesyłane na serwer w celu identyfikacji informacji o tablicach rejestracyjnych. Te informacje o tablicach rejestracyjnych są następnie porównywane z bazą danych pojazdów firmy. Jeśli pojazd okaże się być w niej zarejestrowany, wskaźnik na stanowisku bezpieczeństwa zmieni kolor na zielony. W przypadku pojazdów, które nie zostały jeszcze zarejestrowane, światło zmienia kolor na czerwony.

Wynik

Wcześniej informacje o tablicach rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z fabryk były rejestrowane ręcznie, ale wdrożenie nowego rozwiązania umożliwiło szybką i automatyczną realizację tego procesu.

Dyrektor generalny fabryki zauważa: – Zarejestrowane informacje i obrazy mogą być również wykorzystane jako dowody w postępowaniach wyjaśniających, co jest przydatne z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem.

Mimo że każdego dnia przyjeżdża i wyjeżdża kilkaset pojazdów, jesteśmy teraz w stanie rejestrować informacje o pojeździe w czasie rzeczywistym, co doprowadziło do radykalnej poprawy wydajności. Jakość obrazu również jest zadowalająca. Zarejestrowane informacje i obrazy mogą być również wykorzystane jako dowody w postępowaniu wyjaśniającym, co jest przydatne z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem.
Dyrektor generalny fabryki Wakayama, producenta mostów i konstrukcji stalowych

Wdrożenie i powiązane działania

Założona w 1921 roku firma ma swoją główną siedzibę w Naniwa-ku w Osace. Oprócz projektowania, produkcji, budowy i konserwacji mostów kolejowych i drogowych, zajmuje się także wytwarzaniem i budową konstrukcji budynków i ma na swoim koncie około 2300 takich projektów mostów/konstrukcji, w tym mostu Akashi Kaikyō.

Axis P1365-E Mk II placed on a pole with blue sky and trees in background.

Wcześniej każdy pojazd wjeżdżający lub wyjeżdżający z fabryki zatrzymywał się przy bramie, aby umożliwić personelowi ochrony inspekcję przepustek i zapisanie informacji o tablicach rejestracyjnych. Ponieważ wiele projektów w firmie realizowanych jest jednocześnie, wiele różnych pojazdów przez cały czas wjeżdża na teren zakładu i go opuszcza. W godzinach szczytu przyjeżdża i odjeżdża ponad 500 pojazdów. Z punktu widzenia ochrony sprawdzanie i rejestrowanie szczegółów każdego pojazdu stało się znacznym obciążeniem. Możliwość identyfikacji pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z zakładu była czymś, o co prosili kierownicy fabryk od wielu lat.

Wybrany sprzęt obejmował rejestratory AXIS S Series wyposażone w oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym AXIS Camera Station i kamery AXIS P1365-E Mk II. Seria AXIS S Series zawiera switch Power over Ethernet, więc jedno urządzenie może wykonywać wszystkie zadania, od rejestracji i zarządzania po zasilanie kamer.

Kamery stałopozycyjne AXIS P1365-E Mk II przy bramie wjazdowej połączono z oświetleniem w podczerwieni. Kamery mają stopień ochrony IP66 w zakresie odporności na wodę i pył, dzięki czemu doskonale nadają się do montażu na zewnątrz.

Ponadto doskonały szeroki zakres dynamiki, jaki zapewnia funkcja Dynamic Capture, umożliwia rejestrowanie wyraźnych obrazów tablic rejestracyjnych, nawet gdy są one oświetlone reflektorami kolejnego pojazdu, a z kolei oświetlenie w podczerwieni jest wykorzystywane automatycznie w nocy do wykonywania wyraźnych ujęć. W przypadku wykrycia na obrazie pojazdu zbliżającego się do bramy tablica rejestracyjna jest rejestrowana automatycznie.

Axis pole camera placed on bridge to monitor.

Ujęcie jest przekazywane do systemu uwierzytelniania tablic rejestracyjnych, natychmiast identyfikowane, a następnie porównywane z bazą danych firmy zawierającą informacje o pojazdach. Jeśli to porównanie potwierdzi, że pojazd został już zarejestrowany w bazie danych, wskaźnik na stanowisku ochrony zmieni kolor na zielony. W przypadku pojazdów, które nie zostały zarejestrowane, zapala się czerwone światło. Moduł AXIS P8221 I/O Audio Module służy do włączania i wyłączania wskaźników przez sieć. Reakcja personelu ochrony na nadjeżdżający pojazd jest oparta na kolorowych wskaźnikach. Materiał rejestrowany przez różne kamery jest w sposób ciągły zapisywany przez rozwiązania AXIS S Series.

Computer screen showing license plate recognition in Japan.

Partner Axis, Toshiba LE Solution Corporation (TLES), był odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie systemu. TLES od wielu lat specjalizuje się w budowaniu rozwiązań opartych na AXIS Camera Station i rozwiązał wiele problemów użytkowników końcowych z różnych branż. Po wdrożeniu systemu obsługa pojazdów przy bramie przebiega szybciej nawet przy zwiększonej liczbie pojazdów, co pomogło zapewnić płynniejszy ruch na terenie obiektu i poprawę bezpieczeństwa fabryk dzięki całodobowej pracy systemu.

W tej fabryce, która produkuje elementy dróg i mostów, a także szkielety budynków, zastosowano również wysoce zaawansowane rozwiązanie do codziennej identyfikacji pojazdów. Axis z dumą wspiera nowatorskie inicjatywy tego cenionego producenta.

Produkty i rozwiązania

Pipes and tanks in steel

Przemysł

Rozwiązania Axis do dozoru można dostosować do branż takich jak farmaceutyczna, chemiczna, papiernicza, górnicza, spożywcza, rolnicza i motoryzacyjna.
Więcej informacji

Oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym

Łatwe w użyciu — idealnie dopasowane do produktów Axis
Więcej informacji

Kamery kompaktowe

Odstraszanie intruzów w każdych warunkach
Więcej informacji

Rejestratory wideo i stacje robocze

Rozwiązania do rejestracji gotowe do pracy po rozpakowaniu
Więcej informacji

Nasi partnerzy

Toshiba LE Solution Corporation

Odwiedź witrynę