AXIS P33-VE 3/4″ NPS Conduit Adapter

Axisの3年保証 3-年 保証
ケーブルカバー付きコンジットアダプター
  • Axis Conduit Interface(ACI)の一部
  • 一部のAXIS P33 Cameraに対応
  • アルミケーブルカバー
  • ステンレス鋼アダプター