Mains Adaptor PS-24 Copy the product name Check circle Copied

Axisの3年保証 3-年 保証
屋外用AC出力電源アダプター
  • 入力: 100〜240 V AC、50〜60 Hz、0.8 A
  • 出力: 24 V AC、2.1 A、50 VA
  • 動作温度: -20~50 °C
  • IP65規格準拠