Okem kriminalisty: 3 zásady pro použitelný videozáznam (1. díl)

Ing. Martin Spurny

Moderní dohledové systémy dnes většinou plní více úkolů zároveň. Již pouhá instalace kamery působí jako prevence, stěžejní je však podpora odhalení pachatele a prokázání viny.  Aby byl záznam použitelný, je potřeba při instalaci kamer myslet na několik zásadních věcí.

Podněty tohoto článku vznikly na základě prezentace kpt. Ing. Martina Spurného, který jako policista ve své praxi vyšetřoval mnoho závažných trestných činů a specializuje se právě na obrazové znalectví.

Když se kriminalista na místě vyšetřování setká s kamerovým systémem, přirozeně se ihned zajímá o záznam. Zkušenosti totiž ukazují, že právě video z bezpečnostních kamer hraje čím dál větší roli při objasňování závažných trestných činů

1. Poloha kamery

Pokud nemá kamera sloužit jen k zastrašení či splnění pojistných podmínek, určitě se při její instalaci vyplatí použít základní selský rozum. Kriminalisté v Česku se často setkávají s nesmyslnými případy umístění kamer. Nejčastěji jde o situace, kdy kamera nezabírá zamýšlené objekty nebo je umístěna zbytečně vysoko – v takovém případě stačí pachateli nasadit třeba jen kšiltovku.


Špatná poloha kamery komplikuje vyšetřování. Stačilo by ji jen umístit trochu níže.

2. Světelné podmínky

Práce se světlem je do značné míry dána technologickou vyspělostí kamery. Například nová funkce AXIS Forensic WDR zajišťuje maximální šířku dynamického kontrastu, vhodnou i pro soudní dokazování. Nicméně i přesto je třeba dávat při instalaci pozor na základní principy: pokud je to možné, silné světlené zdroje by neměly být čelně proti kameře. Osvětlení sledované scény by mělo být co nejrovnoměrnější. Při instalaci berte v potaz externí přísvity nebo časově řízená osvětlení – ty by neměly scénu narušit.


Ve tmě kamera pachatele odhalit nemůže.

Objekt lze přirozeně detekovat jen tehdy, když je jeho jas odlišný od pozadí. Než tedy začnete kameru používat, přesvědčte se v různých denních dobách, že si se světelnými podmínkami umí poradit. Zvláštní kapitolu tvoří infračervený přísvit – zde je důležité vybrat vhodné umístění přísvitu na základě vzdálenosti sledovaných objektů a také počítat s rizikem, že se barevné spektrum může zobrazovat odlišně podle teploty.


Ani automatické osvětlení zapnuté ve dne není ideální.

3. Datum a čas

Správné určení kalendářních údajů nasnímaného obrazu je pro policejní vyšetřování samozřejmě nezbytné. Bohužel, skutečnost tomu mnohdy neodpovídá. Jednoduchým příkladem je nenastavení automatické aktualizace zimního a letního času. Další častou chybou je, že se při instalaci neprovede kontrola a synchronizace kalendářních údajů v kameře a v nahrávacím zařízení. (Běžně se setkáváme s odchylkami v řádu hodin, dnů, ale bohužel i měsíců a roků). Tato situace naneštěstí nastává i přes použití síťového serveru.

Při incidentech se také projeví rozdílné časové údaje v systémech jedné instituce (např. čas bankovní operace neodpovídá záznamu z kamerového systému). Častým jevem je také v obraze nevhodně umístěné datum, které překrývá zájmovou oblast.

Pokračování příště…

V příštím díle tohoto malého seriálu si připomeneme další důležité podmínky k zajištění použitelného videozáznamu: velikost záběru, rozlišení a snímkovou frekvenci.