Společnost Axis Communications AB a naše skupina společností se zavázaly k ochraně vašich osobních údajů a používání vašich osobních údajů v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Axis.

Najděte si prosím několik minut, abyste si přečetli níže uvedené informace a porozuměli tomu, proč shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje. Odkazy na „Axis“, „my“, „nám“ a „naše“ uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů jsou odkazy na společnosti Axis Communications AB.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů poskytujeme v různých jazykových verzích. V případě rozporů či nesrovnalostí mezi verzemi oznámení o ochraně osobních údajů, které nejsou v angličtině, a anglickou verzí bude mít přednost anglická verze.

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které lze použít samostatně či společně s dalšími údaji k jedinečné identifikaci lidské bytosti, jsou to např. vaše jméno či e-mailové adresy nebo telefonní čísla spojená s vaší osobou.

Které osobní údaje shromažďujeme a používáme, pro jaký účel a na jakých právních základech?

Když se přihlásíte z důvodu možnosti odesílání komentářů a používání blogů společnosti Axis („blog“), shromáždíme a zpracujeme o vás následující typy informací, které mohou obsahovat vaše osobní údaje:

vaše jméno,
vaši e-mailovou adresu,
URL vaší osobní stránky s on-line službou, kterou používáte k přihlášení (např. Facebook) pro zasílání komentářů na blog,
IP adresu počítače, který používáte k zasílání komentářů na blog,
který webový prohlížeč a operační systém používáte při zasílání vašich komentářů na blog,
datum a čas, kdy jste zaslali komentáře na blog,
obsah komentářů, které jste odeslali na blog,
 další údaje, které sdělíte záměrně.
Právní základy pro naše shromažďování a používání vašich osobních údajů: Podle konkrétního případu používáme tyto osobní údaje pro následující účely:
 Pokud jste se rozhodli odesílat komentáře na blog, toto použití, včetně shromáždění osobních údajů k tomu potřebných, je nezbytné k plnění smlouvy, kterou s vámi máme – to znamená, že je naší povinností zajistit a dát vám možnost odesílat komentáře na blog, včetně zaručení toho, že vaše použití blogu bude v souladu s platnými podmínkami pro takové využití. Abychom byli schopni spravovat vaši identitu na blogu a zajistit a předat vám možnost odesílat komentáře na blog.

 

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Společnost Axis působí celosvětově a vaše osobní údaje můžeme sdílet se společnostmi z naší skupiny a našimi obchodními partnery – ale pouze pro účely popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. To znamená, že vaše osobní údaje můžeme přenášet do organizací v zemích v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru i mimo něj. Vaše osobní údaje nebudeme přenášet organizacím v zemích mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor (třetí země) bez zajištění příslušných zabezpečení ochrany vašich osobních údajů, například existencí takzvaného „adekvátního rozhodnutí“ ze strany výboru nebo zahrnutím takzvaných „standardních smluvních ujednání“ (podle příležitostného schválení Evropskou komisí) ve smlouvě mezi námi a společností přijímající vaše osobní údaje ve třetí zemi.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepoužíváme déle než 1. je nezbytně nutné k plnění účelů popsaných v tomto oznámení o ochraně osobních údajů a/nebo 2. na blogu zůstanou uveřejněny vaše komentáře příspěvků na blogu. Poté smažeme nebo trvale zrušíme identifikaci vašich osobních údajů, pokud zákon nebude vyžadovat zachování všech osobních údajů nebo jejich částí nebo k němu opravňovat.

Kdo odpovídá za zpracování vašich osobních údajů?

Společnost Axis Communications AB, zřízená na základě švédských zákonů, registrační číslo společnosti 556253-6143, je datovým kontrolorem vašich osobních údajů, které byly shromážděny a použity k účelům popsaným v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. To znamená, že společnost Axis Communications AB je odpovědná za shromažďování a používání vašich osobních údajů v souladu s platnými zákony. Axis Communications AB má hlavní sídlo výkonu podnikání na Emdalavägen 14, SE-223 69 Lund, Švédsko. Můžete se obrátit na kancelář ochrany osobních údajů společnosti Axis Communications AB na adrese dataprotection@axis.com.

Jaká máte práva ve vztahu k osobním údajům, které vlastníme?

Máte právo získat informaci o tom, které osobní údaje o vás máme, přístup k těmto údajům, máte právo požádat, abychom všechny vaše osobní údaje nebo jejich část smazali, požádat, abychom omezili nebo zastavili používání vašich osobních údajů, a máte právo, aby vám byly vaše osobní údaje znovu předloženy ve strukturovaném a přístupném formátu.

Pokud chcete uplatnit uvedená práva, přejděte na stránku www.axis.com/privacy a odešlete svůj požadavek. Pokud máte další dotazy týkající se vašich osobních údajů, u nichž jste přesvědčeni, že nejsou zodpovězeny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, můžete se obrátit na naši kancelář pro ochranu osobních údajů na adrese dataprotection@axis.com.

Prosím vezměte na vědomí, že pokud nás požádáte, abychom smazali některé vaše osobní údaje či omezili jejich používání, nebudeme moci nadále spravovat vaši identitu na blogu, což znamená, že nebudete moci zasílat na blog komentáře.

Pokud nebudete spokojeni se shromažďováním či používáním vašich osobních údajů, dejte nám prosím vědět a my učiníme vše, co bude v našich silách, abychom vaše reklamace vyřešili. Vaše soukromí je pro nás velmi důležité, a vždy se budeme snažit, abychom vaše osobní údaje co nejlépe ochránili a zabezpečili. Pokud budete mít pocit, že se nám to nedaří, máte právo podat stížnost u švédského Úřadu pro ochranu osobních údajů (švédsky „Datainspektionen“) nebo u jiného dozorčího orgánu, který může být ustaven v budoucnosti.