Kamerové systémy jako ochránci kritické infrastruktury (1): Ochrana prostor

Kritickou infrastrukturou se dle zákona rozumí prvek (např. elektrárna, vodojem, vysílač nebo ropovod) nebo soubor prvků, jejichž výpadek by měl závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu. Z definice nepřímo vyplývá, že ochraně kritické infrastruktury je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Společnost Axis má vlastní technologický program, který se věnuje právě návrhu prvků a řešení vhodných pro nasazení v nejstřeženějších místech. Jeho základem je vždy kvalitní videodohled.

Tři druhy zabezpečení s pomocí jednoho systému

Vize společnosti Axis spočívá v komplexní ochraně, kterou lze rozdělit do tří základních rovin. První z nich je ochrana areálů a vstupů do nich. Druhá vrstva má za úkol podporovat efektivní provoz a zároveň zamezit rizikům odstávky kvůli technologickým selháním. Jejich hlavním cílem je odhalovat kritické situace a představuje také drahocenný zdroj dat z běžného provozu. Třetí vrstva kontroluje bezpečnost na pracovišti a lidský faktor obecně. V rámci všech těchto vrstev se využívají pokročilé možnosti umělé inteligence a analytiky v reálem čase přímo v kamerách.

Kamery díky tomu najdou mnohem širší využití a nejsou pouze nástrojem zabraňujícím nežádoucím vniknutím. Tyto technologie přispívají k celkově vyšší úrovni bezpečnosti a šetří náklady, protože jejich chytré funkce dokážou spolehlivě zastat i některé pracovní pozice a být v nich k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

Kamery jako základní ochrana před vniknutím

V tomto článku se budeme věnovat prvnímu a základnímu bezpečnostnímu kroku při ochraně kritické infrastruktury – zabezpečení objektu před vniknutím cizích osob. Pro tento účel lze využít celou paletu řešení od hlídkujících členů fyzické ostrahy až po detektory založené na různých technologiích nebo infračervené bariéry. Chytrý kamerový systém představuje na této pomyslné škále zlatý střed. Dokáže plně nahradit fyzickou ostrahu a eliminuje rizika lidského faktoru. Jeho pořizovací cena a cena údržby je přitom řádově nižší než u většiny jiných technologických řešení.

Kamerový systém se dokáže snadno přizpůsobit členitému prostředí, neomezují ho světelné podmínky a dokáže fungovat nonstop. Pracovník dohledového centra má možnost na události reagovat v reálném čase a zároveň si může celý incident znovu prohlédnout a vyhodnotit, zda se nejedná o planý poplach. V případě nutnosti se může záznam díky své vysoké kvalitě využít i k forenzním účelům pro pozdější dokazování děje událostí. Výhodu představuje i možnost systém poměrně jednoduše se rozšiřovat dle aktuálních potřeb.

Síťový bezpečnostní systém na míru

Ačkoliv mluvíme o kamerovém systému, kamery jsou pouze jednou z jeho součástí. Systém je možné sestavit na míru dle potřeb areálu a zahrnuje IP termokamery i klasické IP kamery, IP radary, videointerkomy a síťová audiozařízení. Všechny tyto prvky jsou integrovány navzájem a fungují v rámci jedné sítě.

Zásadním bodem bezpečnosti je samotný návrh bezpečnostního systému. K dispozici je celá řada kamer s různými vlastnostmi. PTZ kamery se dokážou otáčet, naklánět nebo přibližovat obraz, panoramatické kamery mají extra široký záběr, modely s více objektivy je možné individuálně přizpůsobit dokonalému pokrytí složitého prostoru nebo celkově rozsáhlého areálu. To je jen vzorek ze současné nabídky bezpečnostních kamer. Možností je spousta, důležité je umět je správně využít a propojit do účelového řešení.

Vedle kamer působí v rámci systému další důležité komponenty. Kombinace síťových termokamer a radarů představuje cenově dostupnou alternativu k radiofrekvenční detekci narušitelů, elektrickým ohradníkům, reflektorovému osvětlení, senzorům s dlouhým dosahem a mikrovlnným a infračerveným zábranám. Stejně jako tyto snímače dokážou pracovat v naprosté tmě a s vysokou přesností detekovat osoby, objekty a jejich pohyb. Důležitou roli v ochraně, a především pak rychlé reakci, hrají také síťové audio zařízení. S jejich pomocí je možné přímo slovně odstrašit narušitele prostoru, což ve většině případů vede k jeho útěku. Komunikace může být díky vestavěným mikrofonům i obousměrná.

 

Videoanalýza přímo v kamerách

Zásadní výhodou, kterou systém obsahující chytré IP kamery přináší, je možnost analýzy zachyceného obrazu, a to přímo v kameře. Systém tak dokáže velmi rychle upozornit ostrahu, pokud někdo překročí vyznačenou oblast, zaměřit kamery na konkrétní pohybující se cíle a podobně. Schopnost analýzy se v praxi ukazuje jako zásadní devíza chytrých kamer. Ve stručnosti lze říct, že obraz se přímo v kameře mění v data.

Veškeré výše zmíněné prvky zabezpečení můžou pracovat v jednom systému. Operátora, který obsluhuje dohledové centrum, automaticky upozorní na poplachový stav. Zároveň systém také umožňuje provádětCvzdálené hlídkování pomocí sledování obrazu z kamer.

 

Dozvědět se více