Tyto podmínky používání („podmínky“) pro vás platí, pokud odesíláte komentáře nebo jinak používáte blog společnosti Axis („blog“). Blog jsme vytvořili jako otevřené fórum, na kterém mohou lidé sdílet své nápady, názory a informace o řešeních inteligentního zabezpečení na odborné úrovni. Žádáme vás, abyste na blog přispívali vždy v souladu s těmito podmínkami. Než odešlete na blog komentáře, přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky. Odesláním komentářů na blog souhlasíte s tím, že budete právně vázáni těmito podmínkami. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, neposílejte prosím na blog žádné komentáře.

  • Ve veřejné diskusi prosím zachovávejte nestranný a vhodný styl vyjadřování. Nepoužívejte neslušné či hanlivé výrazy. Nesmíte psát urážky, sexuální narážky a sexistické či rasistické komentáře.
  • Ujistěte se prosím, že se vaše komentáře vztahují k probíranému tématu. V zájmu všech se prosím vyvarujte komentářů nesouvisejících s tématem a vícenásobného odesílání stejných komentářů. Komentáře mějte stručné a k věci, jelikož to povzbudí dialog mezi uživateli.
  • Zdržte se prosím jakýchkoli politických výzev. Není povoleno nepřátelské chování typu „trolling“ nebo „flaming“, stejně jako zasílání řetězových dopisů, nevyžádané pošty, spamů, reklam či komerčního obsahu.
  • Neodpovídejte prosím na komentář odeslaný na tento blog jiným způsobem než přímou odpovědí odeslanou jako komentář na blogu. Jinými slovy, svou odpověď nezasílejte e-mailem osobě, které si přejete zaslat komentář.
  • Za účelem dodržování zákonů komentáře hodnotíme a komentáře se objeví až poté, co je schválí hodnotitel. Náš hodnotitel vždy schválí všechny komentáře, které neporušují tyto podmínky nebo jakékoli zákony.
  • Vlastníte obsah komentářů, které odesíláte na blog. Odesláním komentáře na blog souhlasíte s tím, že budete za jeho obsah osobně odpovědní.
  • Vyhrazujeme si právo zablokovat a/nebo nahlásit uživatele, kteří odesílají obsah porušující tyto podmínky, a takový obsah z blogu odstranit. Komukoli, kdo poruší tyto podmínky, může být zablokován budoucí přístup a/nebo odesílání komentářů na tomto blogu. Vyzýváme každého, kdo tento blog používá (jako komentátor či jiným způsobem), aby nahlásil jakékoli porušení těchto podmínek na blog@axis.com.
  • Osobní údaje jsou údaje, které mohou být použity k jednoznačné identifikaci či kontaktování žijící osoby, například jméno osoby, soukromá e-mailová adresa či telefonní číslo. V komentářích na tomto blogu nesmíte odesílat osobní údaje. Pokud v komentáři odešlete osobní údaje představující porušení těchto podmínek, ať již omylem, či účelově: (i) budete odpovědní za jakékoli takové osobní údaje ve vztahu ke společnosti Axis a musíte zajistit, že máte všechna práva a povolení nutná k odeslání takových údajů a že jste splnili případné relevantní zákonné požadavky ve vztahu k odeslání uvedených údajů; a (ii) souhlasíte, že nahradíte společnosti Axis jakoukoli škodu či ztrátu, kterou může utrpět v důsledku vašeho porušení tohoto ustanovení o ochraně osobních údajů.
  • Pokud/když se přihlásíte k odesílání komentářů na tento blog, budou vaše přihlašovací údaje ověřeny on-line službou třetí strany, kterou k přihlášení používáte (např. Facebook). Vy sami zahájíte tento autentizační postup přihlášením se na blog a poskytovatel on-line služby provede autentizaci automaticky bez aktivního přispění ze strany společnosti Axis. Povšimněte si prosím, že přihlášením a zahájením autentizačního postupu informujete poskytovatele on-line služby o své registraci na blogu. Společnost Axis neřídí a nemá vliv na využití těchto informací ze strany on-line služby třetí strany, které je výhradní záležitostí mezi vámi a řečeným poskytovatelem on-line služby. Obraťte se prosím na poskytovatele on-line služby a/nebo si projděte platné podmínky, pokud chcete další informace o tom, jak tyto informace tato třetí strana používá.