Axis Communications får ’Stora Exportpriset’

København, 2009-05-18
This content is available in the following languages: Danish

Axis Communications modtager af Sveriges største eksportpris, som blev tildelt af kong Carl Gustav ved en prisceremoni på Cirkus i Stockholm.

Den lundbaserede virksomhedAxis Communications får prisen for at have øget sin eksport markant ved bl.a. at gå ind på nye markeder – i dag går 95 procent af salget til eksport. Virksomheden var den første i verden til at lancere netværksbaserede overvågningskameraer. Gennem en hurtig produktudvikling og en salgsmodel, hvor Axis systematisk støtter sine distribuører, er det lykkedes Axis at indtage positionen som verdens førende på området for professionel videoovervågning.

-------

Generelle presseforespørgsler bedes rettet til:
Michael Kirkeby, Text100
E-mail: michael.kirkeby@test100.com
Telefon: 33 36 53 33

Se den svenske pressemeddelelse i sin helhed nedenfor:

Axis tilldelas Stora Exportpriset

Axis Communications mottog idag Stora Exportpriset ur H.M. Konungens hand vid en prisceremoni på Cirkus i Stockholm. Priset delas ut till ”ett svenskt företag som uppvisat en stark utveckling av sin export under de senaste åren med framgångar på flera marknader och som samtidigt uppvisar god lönsamhet och positiv utveckling av den svenska verksamheten. 1”

Motiveringen till priset är:

”Axis Communications var först med att lansera nätverksbaserade övervakningskameror. Genom en snabb produktutveckling samt en säljmodell, där Axis via sina egna kontor systematiskt stöttar sina distributörer, har man erövrat positionen internationellt som marknadsledare.”

– Vi är stolta över att Axis Communications har tilldelats Stora Exportpriset i konkurrens med ett flertal andra framgångsrika svenska företag. Axis har visat stark tillväxt de senaste fem åren och företagets omsättning, såväl som utlandsförsäljning, har trefaldigats. Vi ser ett stort intresse för våra nätverksvideoprodukter i världen och vi har expanderat globalt genom etablering av lokalkontor senast i Beijing, Sao Paulo och Moskva, säger Ray Mauritsson, VD på Axis Communications.

Axis har lång erfarenhet av global verksamhet och idag går 95 procent av försäljningen på export. Företaget har varit verksamt på den internationella arenan sedan grundandet 1984 och med hjälp av 25 000 partners når företaget ett 70-tal marknader världen över.

Axis Communications är marknadsledande inom nätverksvideoprodukter och idag finns Axis övervakningskameror bland annat på skolor i USA och England, på flygplatsen i Sydney, tunnelbanan i Moskva och på tåg i Schweiz, för offentlig övervakning i Frankrike och för övervakning av dammar i Kina. Nätverksvideoprodukter står för 96 procent av Axis nyförsäljningen.

Om Axis Communications
Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar. Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i ett tjugotal länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Nordic under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com.

För ytterligare information, kontakta
Margareta Lantz, Investor Relations and Corporate Communications Manager, Axis Communications
Tel:046-2721800, e-post: pressoffice@axis.com