Nota na temat praw autorskich

Prawa autorskie do wszystkich zdjęć dostępnych w archiwum fotograficznym Axis należą do spółki Axis Communications AB. Strony trzecie mogą korzystać z tych zdjęć, o ile spełnione są następujące warunki:

  • Używane zdjęcia powinny być opatrzone wierszem podpisu i uwagą „Dzięki uprzejmości spółki Axis Communications AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  • Użycie nie ośmiesza firmy Axis w żaden sposób.
  • Użycie nie będzie oznaczało nieuzasadnionego poparcia ze strony firmy Axis i nie będzie stanowiło dla niej szkody.
  • Wykorzystanie nie będzie myląco implikować żadnego rodzaju relacji lub powiązań pomiędzy stroną trzecią a firmą Axis, jeśli takie relacje lub powiązania nie istnieją.
  • Zdjęcia nie będą zmieniane ani obrabiane, z wyjątkiem zmian rozmiaru w celu dopasowania do nośnika, na którym są używane.
  • Korzystanie z nich nie będzie stanowiło naruszenia praw do zastrzeżonych znaków towarowych firmy Axis.