Niniejsze warunki korzystania (w dalszej części określane jako „Warunki”) dotyczą użytkownika, który publikuje komentarze lub w inny sposób korzysta z blogu Axis (w dalszej części określanego jako „Blog”). Blog pomyślany jest jako otwarte forum, na którym można dzielić się pomysłami, opiniami i informacjami o inteligentnych rozwiązaniach w branży Security na poziomie profesjonalisty. Prosimy, aby cały wkład do Blogu wnoszony był zgodnie z Warunkami. Przed opublikowaniem komentarzy na Blogu należy zapoznać się z Warunkami. Publikując komentarze na Blogu, wyrażasz zgodę na zapisy prawne ujęte w Warunkach. Jeżeli nie zgadzasz się z Warunkami, prosimy nie publikować komentarzy na Blogu.

  • Wypowiadaj się łagodnie i stosownie do publicznej dyskusji. Nie posługuj się wulgaryzmami ani określeniami obraźliwymi. Nie używaj obelg ani żadnego rodzaju komentarzy zawierających podteksty seksualne, seksistowskie czy rasistowskie.
  • Upewnij się, że Twoje komentarze dotyczą tematu dyskusji. Dla dobra wszystkich użytkowników unikaj wypowiadania się w temacie innym niż temat aktualnej dyskusji, a także wielokrotnego zamieszczania tych samych komentarzy. Zachowuj zwięzłą formę komentarzy, ponieważ zachęca to użytkowników do dialogu.
  • Powstrzymaj się od jakichkolwiek manifestacji poglądów politycznych. Zabronione jest trolowanie, publikowanie obraźliwych postów, tzw. łańcuszków, spamu, reklamy lub treści o charakterze komercyjnym.
  • Nie odpowiadaj na komentarz opublikowany na tym Blogu w inny sposób niż w formie bezpośredniej odpowiedzi opublikowanej jako komentarz; innymi słowy, nie wysyłaj odpowiedzi e-mail do osoby, której chcesz odpowiedzieć.
  • Aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami, moderujemy komentarze, co oznacza, że na stronie pojawiają się one dopiero po zatwierdzeniu przez moderatora. Nasz moderator zawsze zatwierdza komentarze, które nie naruszają niniejszych Warunków ani żadnych innych praw.
  • Odpowiadasz za treści komentarzy, które publikujesz na Blogu. Publikując komentarz na Blogu, ponosisz osobistą odpowiedzialność za jego treść.
  • Zastrzegamy sobie prawo do blokowania i / lub rejestrowania użytkowników publikujących treści z naruszeniem niniejszych Warunków oraz do usuwania takich treści z Bloga. Każdy, kto narusza niniejsze Warunki, może mieć zablokowany dostęp w przyszłości i / lub możliwość komentowania na tym Blogu. Apelujemy do każdego, kto korzysta z tego Blogu (jako komentator lub w inny sposób), aby zgłaszać wszelkie naruszenia niniejszych Warunków na adres blog@axis.com.
  • Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do jednoznacznej identyfikacji lub kontaktu z konkretną osobą, na przykład imię i nazwisko, osobisty adres e-mail lub numer telefonu. Nie wolno publikować danych osobowych w komentarzach na Blogu. Jeżeli, z naruszeniem niniejszych Warunków, przypadkowo lub celowo dane osobowe znajdą się w komentarzu: (i) ponosisz odpowiedzialność za wszelkie takie dane osobowe w odniesieniu do Axis i musisz upewnić się, że posiadasz wszelkie uprawnienia potrzebne do przesłania takich danych oraz, że spełniasz wszelkie odnośne wymogi ustawowe dotyczące przesyłania takich danych; oraz (ii) zgadzasz się wynagrodzić Axis wszelkie szkody lub straty, które Axis może ponieść w wyniku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
  • Jeżeli logujesz się w celu opublikowania komentarza na Blogu, uprawnienia logowania zostaną uwierzytelnione przez usługę online innej firmy, której używasz do logowania (np. Facebook). Sam inicjujesz procedurę uwierzytelniania, logując się na Blogu, a inny dostawca usług online wykonuje uwierzytelnianie automatycznie, bez udziału strony Axis. Pamiętaj, że logując się i inicjując procedurę uwierzytelniania, informujesz innego dostawcę usług online o swoim logowaniu na Blogu. Axis nie kontroluje ani nie ma wpływu na korzystanie z tych informacji przez inną usługę online, co stanowi uzgodnienie wyłącznie pomiędzy Tobą a dostawcą tej usługi. Aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania tych informacji, należy skontaktować się i / lub sprawdzić odpowiednie warunki u tego dostawcy.