Trendy w ochronie terenów przemysłowych

Nowoczesna ochrona rozległych terenów, które muszą być z racji swojej funkcji obserwowane i dozorowane powinna dziś polegać na integracji wszystkich elementów monitoringu. Spójny system ochrony perymetrycznej obejmuje wtedy zarówno otoczenie, obszar wewnętrzny, jak i budynki. Bardzo ważne jest także zabezpieczenie obiektów tymczasowych, np. będących w budowie. Decyduje się na nie coraz więcej firm, podobnie jak na wybór wysokojakościowych rozwiązań, które posłużą na długie lata.

Rozległe powierzchnie oraz infrastruktura krytyczna czy przemysłowa muszą podlegać dozorowi, aby nie doszło do zagrożeń dla majątku i życia ludzkiego – od ataków terrorystycznych, przez wyrządzenie szkody materialnej, aż po sytuacje niebezpieczne dla zdrowia pracowników. Na nowoczesne systemy perymetryczne składają się zarówno rozwiązania obwodowe, jak i niezbędna w przypadku dużych obiektów kontrola dostępu. Obejmuje takie rozwiązania i technologie jak termowizja, radary, czujniki ruchu czy klasyczne systemy monitoringu odpowiadające za dozór. Biorąc pod uwagę ochronę rozległych lub rozproszonych obiektów przemysłowych – nie można pominąć żadnego elementu. Ich integracja pozwala bowiem nie tylko na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, ale także automatyzację, co znacznie obniża koszty utrzymania obiektu, w tym jego bezpieczeństwa.

Systemy dozoru perymetrycznego

Trendy w rozwiązaniach ochrony obiektów przemysłowych obejmują m.in. systemy dozoru perymetrycznego zapewniające wykrywanie i weryfikowanie potencjalnego intruza na terenie zakładu w czasie rzeczywistym. W tej warstwie wykorzystywane są kamery termowizyjne i wizyjne. Wbudowane, inteligentne narzędzia analityczne mogą uruchamiać automatyczne ostrzeżenia i alarmować pracowników ochrony, eliminując zbędny czas i koszty rutynowych patroli oraz fałszywych alarmów. Ponadto mają możliwości generowania komunikatów audio, które maja na celu odstraszanie intruzów.

Obiekty w ruchu

Kolejną warstwą jest ochrona obszaru pozwalająca śledzić obiekty w ruchu, np. auta. Dostarcza cenne informacje o lokalizacji, prędkości przemieszczania, a nawet odległości między nimi. Kamery mają również możliwość sczytywania tablic rejestracyjnych. Co ważne, nowoczesny monitoring nie ma problemów z funkcjonowaniem nawet w całkowitej ciemności, ponieważ operuje także w podczerwieni.

Kontrola dostępu

Trzecią warstwę stanowi kontrola obiektów, w tym szczególnie ważna kontrola dostępu. Umożliwia monitorowanie wejść i wyjść personelu – upoważnionych dla danych stref, a nawet pokojów pracowników czy urządzeń w danym budynku. Coraz chętniej wybierane są rozwiązania bezdotykowe, które wypierają popularne karty dostępu. Przykładem mogą być kody QR, przesyłane na telefon danego pracownika, skanowane przy wejściu i umożliwiające dostęp w określonym czasie.

Ochrona perymetryczna

Zauważalnym trendem jest także wzrost zainteresowania tymczasowymi systemami ochrony perymetrycznej. Nowe inwestycje potrzebują bowiem dozoru także na etapie powstawania, stąd firmy coraz chętniej korzystają z mobilnych rozwiązań, które są szyte na miarę potrzeb konkretnego placu budowy. Tego typu konstrukcja może stanąć na określony czas w miejscu robót budowlanych, a następnie zostać zdemontowana, a kamery przeniesione i włączone w system dozoru obiektu.

Kryterium jest jakość

Zarządzający zakładami przemysłowymi coraz częściej przed wyborem systemu decydują się także na jego sprawdzenie, tzw. „test w polu”. Głównym kryterium wyboru w przetargach staje się bowiem jakość, a nie tylko cena. Tańsze kamery mogą okazać się niewystarczające, kiedy sprzęt będzie awaryjny lub zwyczajnie nie spełniać deklarowanych w dokumentach parametrów. Po przeprowadzeniu testów, coraz większa liczba firm przychyla się do wyboru urządzeń o wyższej jakości, które pozwalają obniżyć koszty ich utrzymania w przyszłości: bez konieczności napraw czy wymiany.

Warto pamiętać, że pełna ochrona osób i majątku w obiektach rozproszonych jest możliwa dopiero wtedy, gdy właściciel i odpowiedzialni za bezpieczeństwo mają pełną świadomość zdarzeń na całym terenie zakładu. Dzieje się tak, gdy dysponują zarejestrowanym materiałem wysokiej jakości oraz inteligentną analityką umożliwiającą automatyzację.