Blogi Axis
______________

Informacje o zbieraniu i wykorzystywaniu przez Axis danych osobowych użytkowników Bloga

Axis Communications AB i nasza grupa firm zobowiązują się do ochrony prywatności i wykorzystywania danych osobowych użytkowników Bloga zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i polityką prywatności Axis.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, w których wyjaśniamy, dlaczego zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników. W niniejszej informacji o ochronie prywatności wyrazy „Axis”, „my”, „nasze” i im podobne odnoszą się do firmy Axis Communications AB.

Informację tę podajemy w kilku językach. W przypadku jakichkolwiek niezgodności między nieanglojęzyczną wersją informacji o ochronie prywatności a wersją angielską za nadrzędną uznaje się wersję angielską.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które można wykorzystać samodzielnie lub wraz z innymi danymi do jednoznacznej identyfikacji osoby, takie jak imię, nazwisko, adresy e-mail bądź numery telefonów powiązane z daną osobą.

Jakie dane osobowe zbieramy i wykorzystujemy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?

Po zalogowaniu się przez użytkownika w celu publikowania komentarzy i korzystania z blogów Axis (w dalszej części określanych jako „Blog”) będziemy gromadzić i przetwarzać następujące rodzaje informacji o użytkowniku, które mogą zawierać dane osobowe:

Imię i nazwisko.
Adres e-mail.
Adres URL osobistej strony internetowej z usługą online używaną do logowania się (np. Facebook) w celu komentowania i zamieszczania postów na Blogu.
Adres IP komputera wykorzystywanego do logowania się w celu komentowania i zamieszczania postów na Blogu.
Rodzaj przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego wykorzystywanego do komentowania i zamieszczania postów na Blogu.
Data i godzina komentarzy publikowanych na Blogu.
Zawartość komentarzy publikowanych na Blogu.
 Inne celowo udostępniane dane.
W stosownych przypadkach wykorzystujemy dane osobowe do następujących celów: Podstawy prawne gromadzenia i wykorzystywania przez Axis danych osobowych użytkowników Bloga:
Zarządzanie tożsamością użytkownika Bloga i zapewnienie możliwości zamieszczania komentarzy na Blogu.  Jeżeli użytkownik zdecydował się publikować komentarze na Blogu, korzystanie z Bloga obejmujące gromadzenie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy zawieranej z użytkownikiem – to znaczy naszego zobowiązania do zapewnienia możliwości zamieszczania komentarzy na Blogu – w tym zapewnienia, że korzystanie z Bloga odbywa się zgodnie z obowiązującymi warunkami.

 Komu udostępniamy dane osobowe użytkownika?

Axis działa na całym świecie i możemy udostępniać dane osobowe użytkownika naszej grupie firm i partnerów biznesowych – ale tylko w celach opisanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności. Oznacza to, że możemy przekazać dane osobowe organizacjom w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także poza nim. Nie będziemy przekazywać żadnych danych osobowych organizacjom w krajach poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym (inne kraje), które nie zapewniają odpowiedniej ochrony danych osobowych (czyli nie są objęte decyzjami stwierdzającymi odpowiedni poziom ochrony danych wg Komisji Europejskiej) lub w umowie między nami a firmą z innego kraju będącą odbiorcą danych osobowych nie umieściły tzw. „standardowych klauzul umownych“ (przyjmowanych niekiedy przez Komisję Europejską).

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

Nie będziemy wykorzystywać danych osobowych użytkownika dłużej niż 1. potrzeba do spełnienia celów opisanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności; i / lub 2. pozostają na Blogu posty, które użytkownik komentował. Po ustaniu tych okoliczności usuniemy lub trwale zniekształcimy dane osobowe użytkownika, chyba że ich zachowanie w całości lub części jest prawnie wymagane lub dopuszczalne.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

Administratorem danych osobowych gromadzonych i wykorzystywanych w celach opisanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności jest Axis Communications AB, zarejestrowana na mocy prawa szwedzkiego pod numerem rejestracyjnym 556253-6143. Oznacza to, że Axis Communications AB odpowiada za gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Adres siedziby Axis Communications AB: Emdalavägen 14, SE-223 69 Lund, Szwecja. Biuro ochrony danych Axis Communications AB dostępne jest pod adresem dataprotection@axis.com.

Jakie są prawa użytkownika dotyczące przechowywanych przez nas danych osobowych?

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe o nim przechowujemy, uzyskania dostępu do tych danych, zażądania usunięcia niektórych części lub wszystkich danych osobowych, zażądania ograniczenia lub zaprzestania korzystania z danych osobowych przez Axis, a także zażądania, aby dane osobowe zostały ponownie przedłożone użytkownikowi w uporządkowanym i dostępnym formacie.

Jeżeli użytkownik chce skorzystać z któregoś z powyższych praw, należy przesłać prośbę za pomocą formularza na stronie www.axis.com/privacy. W przypadku innych pytań dotyczących własnych danych osobowych, na które nie odpowiedziano w tej informacji o ochronie prywatności, można skontaktować się z naszym biurem ochrony danych pod adresem dataprotection@axis.com.

Jeżeli użytkownik wystąpi o usunięcie lub ograniczenie wykorzystania swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zarządzać jego tożsamością na Blogu, co oznacza, że użytkownik może stracić uprawnienia do zamieszczania komentarzy na Blogu.

Jeżeli użytkownik nie będzie zadowolony z gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych, prosimy o poinformowanie nas. Dołożymy wszelkich starań, aby sprawnie rozpatrzyć skargi. Prywatność użytkowników jest dla nas bardzo ważna i zawsze staramy się chronić dane osobowe w możliwie najlepszy sposób. W przypadku zarzutu niewłaściwej ochrony danych osobowych przez Axis użytkownik ma prawo złożyć skargę do Szwedzkiego Urzędu Ochrony Danych (Sw., Datainspektionen) lub innego organu nadzorczego, o ile taki zostanie określony w przyszłości.