Planeta i ludzie — skuteczna strategia zrównoważonego rozwoju

Artykuły
29 kwiecień 2022
Odpowiedzialność społeczna powinna stanowić główny priorytet prowadzenia zrównoważonego biznesu. Dotyczy to nie tylko pracowników Axis Communications, ale także kadry zatrudnionej przez naszych dostawców i partnerów. W przypadku globalnych firm nie zawsze łatwo o to zadbać. Poniżej prezentujemy, w jaki sposób promujemy bezpieczne i zdrowe środowisko pracy w całym łańcuchu wartości.

Jesteśmy coraz bardziej świadomi znaczenia zrównoważonego rozwoju dla przyszłości naszej planety. Patrząc szerzej, wyraźnie widać, że organizacje powinny skupiać w równym stopniu na ochronie środowiska jak i promowaniu odpowiedzialności społecznej.

Zrównoważone przedsiębiorstwo dba zarówno o swoich pracowników, jak i o osoby, które na różnych etapach łańcucha wartości mają bezpośredni lub pośredni kontakt z samą firmą bądź z jej produktami i rozwiązaniami. Dotyczy to również dostawców oraz osób mieszkających w pobliżu zakładów produkcyjnych.

 

Zapewnianie lepszych warunków pracy

Opracowany przez Axis Communications raport dotyczący zrównoważonego rozwoju potwierdza, że „odpowiedzialność społeczna Axis polega na zapewnianiu godnych warunków pracy oraz tworzeniu bezpiecznego, spełniającego uwarunkowania psychospołeczne środowiska pracy — promującego równość, różnorodność i tolerancję oraz poszanowanie praw człowieka zarówno wśród pracowników, jak i pracowników zatrudnianych przez jej dostawców”.

Jak to wygląda w praktyce? W raporcie opisano szereg inicjatyw, które sprzyjają polepszaniu warunków pracy. Obejmują one m.in. szkolenia z zarządzania stresem, aktywności promujące równość i różnorodność oraz programy skierowane do dostawców.

 

Louise Dolck Strömberg, Dyrektor Operacyjna działu HR w Axis Communications

„W naszej firmie, to z jakiego miejsca na świecie się pracuje, nie powinno stanowić żadnej różnicy” —  mówi Louise Dolck Strömberg, Dyrektor Operacyjna działu HR w Axis Communications. „Jeśli więc mamy dziewięć biur zlokalizowanych w różnych zakątkach globu, to w każdym z nich należy zapewniać te same, godne warunki pracy i podobne świadczenia pracownicze. Rzecz jasna, w różnych krajach i regionach będą występowały różnice wynikające z tradycji, przepisów i odmiennych priorytetów” — dodaje.

Znaczące różnice regionalne

W skali całego globu występują znaczące różnice regionalne w podejściu do warunków pracy. W krajach leżących na półkuli zachodniej prawa pracownicze, takie jak prawo do zawierania porozumień zbiorowych, wolność zrzeszania się czy zakaz dyskryminacji stanowią swego rodzaju standard.

Patrząc z perspektywy indywidualnej, pracodawcy muszą się liczyć z takimi kwestiami, jak równowaga między życiem zawodowym a prywatnym czy samorealizacja pracownika.

Jednakże, w innych częściach świata panujące przekonania, luki w przepisach prawa pracy i inne czynniki sprawiają, że rzeczywistość, z którą na co dzień mierzą się pracownicy, jest znacznie mniej przychylna.

 

Kodeks Postępowania Dostawców jako drogowskaz

Axis Communications podejmuje wszelkie możliwe działania, by sprostać wyzwaniom związanych z odpowiedzialnością społeczną. Nie ogranicza się przy tym do swoich 3800 pracowników zatrudnianych w około 50 krajach. Przywiązuje też wagę do warunków pracy, jakie swojej kadrze zapewniają jej partnerzy i dostawcy. Biorąc pod uwagę, że liczba partnerów przekracza 230, jest to nie lada wyzwanie.

 

Ausra Reinap, Inżynier Ochrony Środowiska w Axis Communications.

„Najważniejsze, aby procesy produkcyjne spełniały najwyższe standardy środowiskowe, społeczne i etyczne” - mówi Ausra Reinap, Inżynier Ochrony Środowiska w Axis Communications. „Sami nie zajmujemy się wytwarzaniem półproduktów, co jednak nie oznacza, że nie ponosimy za to odpowiedzialności”.

Priorytetem jest stawianie na długofalowe partnerstwa i współprace. Od zawsze bazują one na Kodeksie Postępowania Dostawców Axis, który z kolei opiera się na dziesięciu zasadach ONZ Global Compact definiujących prawa człowieka, prawa pracownicze, ochronę środowiska i przeciwdziałanie korupcji.

„Nasi partnerzy są zobowiązani do zapoznania się z Kodeksem Postępowania Dostawców i przestrzegania jego zapisów. Co roku przeprowadzamy audyty dostawców sprawdzające zgodność ich działań z przepisami” —  podkreśla Ausra Reinap.

Zdrowie, bezpieczeństwo i jakość na pierwszym miejscu

Kodeks Postępowania Dostawców został zaktualizowany w 2017 roku. Zostały wtedy zaostrzone wymogi dotyczące kontroli czasu pracy zgodnie z Kodeksem Postępowania Responsible Business Alliance, który ogranicza liczbę godzin pracy w tygodniu do 60 (wraz z nadgodzinami). W niektórych krajach wewnętrzne przepisy Axis Communications są dla pracowników nawet korzystniejsze niż lokalne przepisy prawa.

Nadmierna liczba nadgodzin to częsty problem występujący w niektórych regionach. Niekorzystnie oddziałuje zarówno na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, jak i produktywność.

Co istotne, świadomość tego problemu wzrasta —  coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna postrzegać swoich pracowników w innym świetle. „Dotychczasowy sposób myślenia powoli ulega zmianie. Widzimy, jak kolejni dostawcy zaczynają troszczyć się o swoją kadrę. Jedni zachęcają pracowników, do pokazania swojego miejsca pracy rodzinom. Inni budują dla nich boiska do koszykówki i organizują turnieje sportowe lub wycieczki” —  mówi Austra Reinap.

Kultura organizacyjna ma znaczenie

Axis Communications wraz z partnerami budują solidny fundament, którego kluczowym elementem jest kultura organizacyjna.

„Jestem przekonana, że nasi pracownicy są dumni z pracy w Axis, szanując zarówno wyznawane w niej wartości, jak i wysoko postawione cele. Nieważne, jakie stanowisko zajmuje pracownik, ani w jakim zakątku świata się znajduje — wzajemny szacunek i skromność zawsze liczą się tak samo”— zauważa Louise Dolck Strömberg.

„Stawiamy na perspektywę humanistyczną, którą promujemy w obrębie całego łańcucha wartości. Wszystkie przedsiębiorstwa powinny utrzymywać długofalowe relacje i wspierać swoich dostawców, dystrybutorów i partnerów w zakresie odpowiedzialności społecznej. W końcowym rozrachunku wszyscy na tym skorzystamy” — dodaje.

Więcej informacji:
AXIS Zrównoważony rozwój
Więcej informacji dostępnych tutaj: Marek Pavlica, Regional Communications Specialist Eastern Europe, Russia and CIS, Axis Communications
Telefon +42 073 431 9237