Axis annonserar förhandsvisning av en uppdaterad smart sökfunktion

Nyheter
27 september 2021
Den redan populära smarta sökfunktionen i programvaran AXIS Camera Station har nu förbättrats för att stödja djupinlärning för objekt- och färgklassificering.

Smart Search 2 i AXIS Camera Station har ett intuitivt sökgränssnitt, så att alla användare snabbt kan söka igenom videomaterial för att hitta intressanta personer och fordon.

Smart Search 2 drivs av rörelseobjektdata från Axis-kameran, som bearbetas vidare med maskin- och djupinlärning för att snabbt klassificera objekt som människor, bilar, lastbilar och cyklar.

Smart Search 2 fungerar med de flesta Axis IP-kameror och ingen extra hård- eller programvara behövs. Prestanda kan dock enkelt förbättras med ytterligare serverkapacitet och Smart Search 2 kommer att prestera ännu snabbare med kommande Axis-kameror med möjligheter till maskin- eller djupinlärning.

Nyckelfunktioner:

  • Använder en kombination av edge- och serverbaserade videoanalysverktyg samt djupinlärningsmetoder för detektion, klassificering och sökning
  • Erbjuder en rad olika sökfilter för exempelvis sökning efter personer, fordon och färger
  • Ingår som en del av en programvaruuppgradering för AXIS Camera Station, ingen extra licens krävs
  • Konfidensreglage och en enkel översikt över alla sökresultat för manuell granskning
  • Kan användas på flera Axis-kameror samtidigt för att söka i större områden
  • Ingen extra hård- eller programvara krävs
Ladda ner den senaste versionen av AXIS Camera Station!
AXIS Camera Station AXIS Camera Station online user manual
Madeleine Eibrand
För mer information, vänligen kontakta: Madeleine Eibrand, Communications Specialist, Axis Communications
Telefon +46 46 272 18 00