Axis delårsrapport januari-mars 2010

Lund, 2010-apr-20
This content is available in the following languages: English, Swedish

• Nettoomsättningen uppgick under perioden till 643 Mkr (532)
• Rörelseresultatet uppgick under perioden till 95 Mkr (46)
• Resultatet före skatt uppgick under perioden till 95 Mkr (46)
• Resultatet efter skatt uppgick under perioden till 69 Mkr (33)
• Resultatet per aktie uppgick under perioden till 1,00 kr (0,48)


“Den positiva försäljningsutvecklingen för nätverksvideoprodukter från slutet av 2009 fortsatte under årets första kvartal. Försäljningen på 643 Mkr motsvarar en tillväxt på 21 procent, vilket justerat för negativa valutaeffekter ger en tillväxt på 36 procent i lokal valuta. Samtliga tre regioner visade en stark tillväxt; allra störst tillväxt uppnåddes i region Asien.
Axis har fortsatt att bredda sin produktportfölj med lanseringar av ett stort antal högkvalitativa nätverksvideoprodukter. Expansionsplanerna fortsätter med rekryteringar inom försäljning, marknad, forskning och utveckling samt etablering av säljkontor. Vid periodens utgång uppgick antalet anställda till 786 personer, vilket innebär att rekryteringstakten har varit något lägre än den som planerats för helåret.”
Ray Mauritsson, verkställande direktör

Hela rapporten inklusive tabeller samt presentation kan laddas ner från medföljande länk:
http://www.axis.com/corporate/investor/interim_report.htm

Inbjudan till telefonkonferens
Välkommen att delta i Axis telefonkonferens för media och finansanalytiker i dag.
Tid: Tisdag den 20 april klockan 10.00
Telefonnummer: 08-5052 01 10
Deltagare från Axis AB är: Ray Mauritsson, verkställande direktör och Fredrik Sjöstrand, ekonomidirektör.

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att vara tillgänglig i tio arbetsdagar på 08-5052 03 33, ange: 863245.

Om Axis Communications
Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar.

Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i ett tjugotal länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com.