Badania potwierdzaja: monitoring wizyjny niezbedny w sektorze handlu detalicznego

Warszawa, 2009-12-04
This content is available in the following languages: Polish

Bezpieczenstwo, komfort pracy i redukcja kradziey – takie sa najwieksze zalety korzystania z monitoringu wizyjnego według sprzedawców detalicznych w Szwecji. 90% włascicieli i pracowników sklepów wskazało, e wprowadzenie nadzoru wideo przyczyniło sie do podniesienia bezpieczenstwa obsługi sklepów i spadku kradziey oraz innych incydentów na terenie obiektów handlowych. Badanie zostało przeprowadzona na zlecenie Szwedzkiego Instytutu Sprzeday Detalicznej i Szwedzkiej Federacji Handlu przy współudziale firmy Axis Communications, swiatowego eksperta w zakresie systemów do monitoringu IP w sektorze handlu.

Wyniki przeprowadzonej ankiety wykazałye głównym powodem, dla którego własciciele sklepów wdraaja monitoring wizyjny, jest chec zapobieenia kradzieom lub moliwosc ich udowodnienia w sytuacji, kiedy takie incydenty zaistnieja. Stad wielu uczestników badania podkreslało koniecznosc wykorzystania sprzetu oferujacego odpowiednia jakosc obrazu i przewage rozwiazan cyfrowych nad analogowymi.

„Nadzór wizyjny stał sie w ostatnich latach nieodłacznym elementem wyposaenia sklepów take w Polsce. Nie chodzi tu jedynie o zapobieganie kradzieom, ale równie inne uyteczne funkcje, które kamery IP moga zaoferowac handlowcom, w tym zliczanie klientów, monitorowanie ich ruchu w sklepie, wskazywanie miejsc, gdzie sie zatrzymuja ,etc. Takie dane maja istotne przełoenie na wyniki sprzeday i słua optymalizacji zasobów i procesów. Co wiecej, technologia cyfrowego rejestrowania obrazu ma te znaczaca przewage nad systemami analogowymi,e pozwala łatwo i ekonomicznie gromadzic duy wolumen zarejestrowanego materiału, o jakosci umoliwiajacej łatwa identyfikacje postaci, czy dokładne zbadanie przebiegu zarejestrowanych zdarzen” – mówi Agata Majkucinska, Key Account Manager Axis Communications.

Axis Communications ma w ofercie szereg rozwiazan dostosowanych do instalacji w obiektach handlowych, pod nadzorem kamer IP Axisa znajduje sie m.in. Douglas Court w Irlandii uznany w 2008 roku za najlepiej strzeżony obiekt handlowy w Europie.

Wiecej informacji o rozwiazaniach Axis Communications dedykowanych sektorowi handlu znajduje sie na stronie: http://www.axis.com/solutions/video/retail/index.htm

Infomacje dodatkowe:

Firma Axis Communications jest światowym liderem branży sieciowych systemów wizyjnych z udziałem w rynku kamer sieciowych wynoszącym 31,2%. Szacuje się, że sam rynek kamer sieciowych na świecie osiągnie wartość ponad 2,5 miliarda USD do 2013 r. Założona stopa rocznego wzrostu dla rynku kamer sieciowych wyniesie ponad 28 procent w okresie kolejnych pięciu lat, zgodnie z prognozami opublikowanymi przez ośrodek IMS Research (www.imsresearch.com) w swoim najnowszym raporcie zatytułowanym ‘Światowy Rynek Urządzeń CCTV i Wideo służących do Monitoringu - wydanie 2009’, opublikowanym w sierpniu 2009 r.

O firmie Axis:

Axis jest szwedzką firmą IT oferującą sieciowe rozwiązania wizyjne do profesjonalnych instalacji. Firma jest światowym liderem w dziedzinie sieciowego nadzoru wideo i promuje przechodzenie z systemów nadzoru analogowego na cyfrowy. Produkty i rozwiązania firmy Axis skupiają się na zdalnym nadzorze i monitorowaniu. Są one oparte na innowacyjnych, otwartych platformach technologicznych. Biura Axisa są zlokalizowane w 20 krajach, a firma współpracuje z partnerami w ponad 70 krajach. Axis Communications zostało założone w 1984 r., jest notowane na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie, a jego symbol to AXIS. Więcej informacji o firmie Axis można znaleźć na stronie www.axis.com

Więcej informacji o firmie Axis udziela:


Edwin Roobol
Dyrektor Regionalny na obszar Europy Środkowej
Axis Communications
Tel.: +49 811 555 080
E-mail: edwin.roobol@axis.com

Agata Majkucińska
Key Account Manager
Axis Communications
E-mail: agata.majkucinska@axis.com

Kontakt dla prasy w Polsce:

Kamila Wierzbicka
Grayling Poland
Tel.: +48 22 536 04 69
Tel. kom.: +48 0 607 104 872
E-mail: kamila.wierzbicka@grayling.com