ASSA ABLOY, Axis Communications och Securitas Systems ingår samarbete med Lunds universitet för forskning inom Säkerhetsinformatik.

Lund, 2006-mar-20
This content is available in the following languages: English, Swedish

Det fyraåriga forskningsprogrammet inom Säkerhetsinformatik omfattar nya affärsmodeller för öppna system, hantering av organisatoriska nätverk och allianser samt identifiering av framtida kundbehov. Forskningen kommer framförallt att bidra till utvecklingen av metoder och verktyg åt analytiker och forskare vilket gör det lättare att förstå framtida marknader och tjänster inom säkerhetsbranschen.

“Våra marknader drivs av teknisk utveckling och globala kunder som efterfrågar nya typer av IT-baserade säkerhets- och övervakningslösningar. För att fortsätta växa och ligga i framkant är det viktigt att vi får den bästa förståelsen för åt vilket håll vår bransch är på väg”, säger de tre sponsrande företagen. ”Vi har stort förtroende för att forskningsteamet på Lunds universitet kommer att hjälpa oss att skapa denna förståelse”.

“Närmandet mellan information, kommunikation och säkerhetsteknologi kommer att generera nya typer av säkerhetstjänster. Säkerhetsbranschen är en av de mest spännande industriformationerna och vi är mycket glada över att få leda det här forskningsprogrammet tillsammans med tre av de mest intressanta företagen i branschen.”, säger docenterna Thomas Kalling och Konrad Tollmar från Ekonomihögskolan på Lunds universitet.

För mer information, kontakta:
Ekonomihögskolan, Lund universitet
Thomas Kalling, Docent + 46 46 222 32 61
Konrad Tollmar, Docent + 46 46 222 32 61

ASSA ABLOY
Ann Holmberg, Informationschef + 46 8 506 485 54
Axis Communications
Margareta Lantz, IR och Informationschef +46 46 272 1892
Securitas Systems
Åsa Larsson, Informationschef + 46 8 657 74 33

Bakgrundsinformation:
Om Ekonomihögskolan vid Lunds universitet:
Ekonomihögskolan är en av norra Europas största och mest framstående institutioner för internationell utbildning och forskning inom management, ekonomi och informatik. Att vara del av ett stort forskningsorienterat universitet med alla klassiska fakulteter och samtidigt ha nära relationer till den europeiska företagsvärlden ger en solid plattform för innovation och forskning. För mer information se www.lu.se

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världens ledande tillverkare och leverantör av säkerhetslösningar som tillgodoser kundernas krav på säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Koncernen har cirka 30 000 anställda och en årsomsättning på cirka 3 miljarder EUR. För mer information se www.assaabloy.com

Om Axis
Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och dokumenthantering. Basen i produkterna är en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs vidare till tredjepartsutvecklare.
Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-list. Företaget agerar globalt via egna kontor i sexton länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och OEM-partners i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Se www.axis.com för information om Axis

Om Securitas Systems
Securitas Systems arbetar med integrering av säkerhetssystem och erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga säkerhetskrav inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, flygplatser, hamnar och detaljhandel. Tjänsterna baseras på modern teknologi och koncepten inkluderar passersystem, videoövervakning, inbrottsskydd och brandlarm. Securitas Systems har 4,600 anställda och är verksam i 13 länder i Europa och USA. För mer information se www.securitassystems.com