Axis AB: Halvårsrapport Januari-Juni 2017

Lund, 2017-jul-12
This content is available in the following languages: English, Swedish

Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet med 20 procent till 2 119 Mkr (1 763). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 12 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 209 Mkr (167), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,9 procent (9,5).

  • Resultatet efter skatt uppgick till 149 Mkr (123).

  • Resultatet per aktie uppgick till 2,14 kr (1,77).


Första halvåret

  • Nettoomsättningen ökade under perioden med 25 procent till 4 146 Mkr (3 330). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 16 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 443 Mkr (320), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,7 procent (9,6).

  • Resultatet efter skatt uppgick till 326 Mkr (237).

  • Resultatet per aktie uppgick till 4,69 kr (3,41).


VD-kommentar

Under det andra kvartalet ökade försäljningen till 2 119 Mkr, vilket innebär den högsta omsättningen för ett kvartal någonsin för Axis. Tillväxten påverkades positivt av en stark amerikansk dollar och av intäkter från bolag som förvärvades under 2016. Även utan dessa faktorer ser vi emellertid en stabil tillväxttakt.

Förbättrad Zipstream, explosionssäkra kameror samt ny Wide Dynamic Rangeteknologi är exempel på nyheter som lanserades under det andra kvartalet. Flera av dessa nyheter presenterades vid de stora mässorna ISC West och IFSEC. Vid dessa mässor märktes också hur datasäkerhet har kommit att bli en allt viktigare fråga på marknaden såväl som i samhället i stort. Därför känns det tryggt att det här har varit ett prioriterat fokusområde på Axis under lång tid.

Som en följd av förra årets förvärv av videoanalysföretaget Cognimatics, presenterade vi i maj två nya lösningar – Axis Loss Prevention och Axis Store Optimization. Det är dels ett exempel på vårt ökade fokus på detaljhandelssektorn, dels ett exempel hur vi kan skapa ökat värde för våra kunder med helhetslösningar.

När det gäller framtida tillväxt presenterade analysföretaget IHS i juni sin årliga rapport om marknaden för säkerhetskameror. Sammanfattningsvis visar rapporten fortsatt tillväxt för vår bransch. Genom fortsatt innovation och investeringar i helhetslösningar står vi väl rustade att även framöver leda utvecklingen i vår bransch.

Ray Mauritsson
Verkställande direktör

Läs hela rapporten här.


For further information, please contact:

Björn Hallerborn, PR & Corporate Communications Manager, Axis Communications
Phone: +46 46 272 18 00
E-mail: pressoffice@axis.com

About Axis Communications

Axis offers intelligent security solutions that enable a smarter, safer world. As the market leader in network video, Axis is driving the industry by continually launching innovative network products based on an open platform - delivering high value to customers through a global partner network. Axis has long-term relationships with partners and provides them with knowledge and ground-breaking network products in existing and new markets.

Axis has more than 2,700 dedicated employees in more than 50 countries around the world, supported by a global network of over 90,000 partners. Founded in 1984, Axis is a Sweden-based company listed on NASDAQ Stockholm under the ticker AXIS. For more information about Axis, please visit www.axis.com.