Bokslutskommuniké 2016

Lund, 2017-jan-27
This content is available in the following languages: English, Swedish

Fjärde kvartalet


  • Nettoomsättningen ökade under fjärde kvartalet med 17 procent till 2 059 Mkr (1 758). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 11 procent.

  • Rörelseresultatet ökade till 253 Mkr (231), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,3 procent (13,1).

  • Resultatet efter skatt uppgick till 169 Mkr (176).

  • Resultatet per aktie uppgick till 2,43 kr (2,54).

  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå avseende räkenskapsåret 2016 (0,64 kr).


Januari - december


  • Nettoomsättningen ökade under perioden med 11 procent till 7 386 Mkr (6 635). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 10 procent.

  • Rörelseresultatet ökade till 885 Mkr (881), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,0 procent (13,3).

  • Resultatet efter skatt uppgick till 639 Mkr (652).

  • Resultatet per aktie uppgick till 9,20 kr (9,39).


VD-kommentarFortsatt tillväxt under 2016 resulterade i rekordomsättning för såväl fjärde kvartalet som för helåret. För första gången passerade vi 2 miljarder kronor i omsättning för ett kvartal, samtidigt som omsättningen för helåret var en bra bit över 7 miljarder. Den svaga svenska kronan hade stor positiv påverkan på vår tillväxt under det fjärde kvartalet. För helåret var den effekten inte lika stor.

En starkt bidragande faktor till tillväxten är vår satsning på utveckling av nya produkter och lösningar. Under 2016 kunde vi presentera en rad sådana nyheter, exempelvis nätverkshögtalare och kameramodeller med laserfokus. Under fjärde kvartalet presenterade vi även uppdateringar av två av våra viktigaste serier av nätverkskameror - AXIS Q35 och AXIS P32. Ytterligare en viktig faktor var de tre förvärv som gjordes under 2016, och som vi nu kan se bidrar allt mer till företagets utveckling och till vårt erbjudande till marknaden.

Axis tillväxt märks inte minst på antalet medarbetare. Förvärv och nyrekryteringar medförde att antalet anställda under året ökade med över 20 procent och nu överstiger 2 600 personer. Fortsatt tillväxt på marknaden och en stark grund att stå på gör att vi när vi nu går in i 2017 kan fortsätta att driva utvecklingen. Vi kommer att fortsätta att investera i innovation och medarbetare, öka närvaron på marknaden samt effektivisera vår växande organisation.

Ray Mauritsson, verkställande direktör

Rapporten finns att läsa här.

For further information about Axis Communications, please contact:

Björn Hallerborn, PR & Corporate Communications Manager, Axis Communications
Phone: + 46 46 272 1800, E-mail: pressoffice@axis.com.

About Axis


Axis offers intelligent security solutions that enable a smarter, safer world. As the market leader in network video, Axis is driving the industry by continually launching innovative network products based on an open platform - delivering high value to customers through a global partner network. Axis has long-term relationships with partners and provides them with knowledge and groundbreaking network products in existing and new markets. Axis has more than 2,600 dedicated employees in more than 50 countries around the world, supported by a network of over 90,000 partners across 179 countries. Founded in 1984, Axis is a Sweden-based company listed on Nasdaq Stockholm under the ticker AXIS. For more information about Axis, please visit our website www.axis.com.