Axis starka tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt. Delårsrapport januari – september 2007

Lund, 2007-okt-19
This content is available in the following languages: English, Swedish

• Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1 193 Mkr (841).
• Rörelseresultatet under perioden uppgick till 264 Mkr (150).
• Resultatet före skatt för perioden uppgick till 263 Mkr (149).
• Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 192 Mkr (108).
• Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,76 kr (1,56).


“Intresset för mer omfattande installationer har intensifierats och tilläggsorder på redan påbörjade projekt har ökat inom bland annat kundsegmenten Transport och Detaljhandel. Axis nettoomsättning under januari-september 2007 uppgick till 1 193 Mkr (841), en ökning med 42 procent jämfört med motsvarande period föregående år. 1 084 Mkr utgjordes av produktområde Video, vilket gav en tillväxt på 47 procent och utgjorde 92 procent av Axis totala omsättning i tredje kvartalet.” Ray Mauritsson, verkställande direktör


Hela rapporten inklusive tabeller samt presentation kan laddas ner från medföljande länk:
www.axis.com/corporate/investor/interim_report.htm

Telefonkonferens
Tid: Fredag den 19 oktober klockan 10.00
Telefonnummer: +46 (0)8 5052 0110
Ange: Axis Communications
Deltagare från Axis AB är:
Ray Mauritsson, verkställande direktör och Fredrik Sjöstrand, ekonomidirektör.

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att vara tillgänglig i fem arbetsdagar på:
+46 (0)8 5052 0333, ange: 769938

Om Axis Communications

Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning och är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar.
Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i 18 länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på OMX Nordic Exchange i kategorin Large Cap, Information Technology. Mer information om Axis finns på www.axis.com.