Delårsrapport januari-mars 2008. Fokus på expansion av produktportfölj och rekryteringar

Lund, 2008-apr-16
This content is available in the following languages: Swedish

• Nettoomsättningen uppgick under perioden till 438 Mkr (338).
• Rörelseresultatet uppgick under perioden till 69 Mkr (67).
• Resultatet före skatt uppgick under perioden till 68 Mkr (66).
• Resultatet efter skatt uppgick under perioden till 49 Mkr (49).
• Resultatet per aktie uppgick under perioden till 0,71 kr (0,71).


“Den totala försäljningen ökade till 438 Mkr jämfört med 338 Mkr under samma period 2007. Tillväxten för hela koncernen uppgick under första kvartalet till 29 procent och videotillväxten till 32 procent. I lokala valutor uppgick videotillväxten till 37 procent. Alla regioner visar fortsatt tillväxt inom produktområde Video. Mot slutet av perioden kunde vi dock konstatera att vissa projekt har senarelagts. Vidare har valutaeffekterna påverkat försäljningen negativt, speciellt inom Region Americas.
Annonseringen av Axis nya produktgeneration, baserad på det egenutvecklade ARTPEC-3 chipet, visar på företagets styrka och fortsatta ambitioner att erbjuda marknadens bredaste portfölj. Under perioden har expansion fortsätter med bl a personalrekryteringar, produktutveckling, marknadsföringsaktiviteter samt fortsatt utbyggnad av partnerprogrammet som nu består av över 17 000 partners.”
Ray Mauritsson, verkställande direktör

Hela rapporten inklusive tabeller samt presentation kan laddas ner från medföljande länk:
http://www.axis.com/corporate/investor/interim_report.htm

Inbjudan till telefonkonferens
Tid: Onsdagen den 16 april klockan 10.00
Telefonnummer: +46 (0)8 5052 0114. Ange: Axis Communications
Deltagare från Axis AB är:
Ray Mauritsson, verkställande direktör och Fredrik Sjöstrand, ekonomidirektör.

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att vara tillgänglig i fem arbetsdagar på:
+46 (0)8 5052 0333, ange: 790098

Om Axis Communications
Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning och är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar.

Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i 18 länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på OMX Nordic Exchange i kategorin Large Cap, Information Technology. Mer information om Axis finns på www.axis.com.