Undersökning visar att aktörer inom kollektivtrafiken vill se mer realtidsövervakning och videoanalysfunktioner med syfte att öka säkerheten för förare, passagerare och fordon

Lund, 2015-jun-24
This content is available in the following languages: Finnish, Norwegian Bokmål, Swedish

En internationell undersökning* bland aktörer inom kollektivtrafiken visar att företag över hela världen gör fortsatta investeringar i avancerad säkerhetsteknik. Majoriteten av aktörerna är intresserade av att i högre omfattning utnyttja övervakningsutrustning i realtid samt avancerad videoanalys för att förbättra säkerheten för passagerare, utrustning och installationer. Undersökningen utfördes av UITP, International Association of Public Transport, och Axis Communications, marknadsledande inom nätverksvideo.

97% av de svarande har redan säkerhetskameror installerade. Detta indikerar inte bara en mycket omfattande installationsbas, utan också att aktörerna inom kollektivtrafiken är övertygade om vikten av videoövervakning. En stor majoritet av de svarande rapporterade att videoövervakningssystem ökar den faktiska och upplevda säkerheten hos passagerare och personal, och att de dessutom minimerar, avskräcker och medger kontroll över olika typer av kriminalitet och vandalisering.

Undersökningen visade också att kollektivtrafikpersonal generellt sett är mycket positiv till videoövervakning. Mer än 83 % är positiva eller neutrala, i synnerhet när personalen får grundlig information om systemets användning. Vissa svarande samlar inte in respons från personal eller passagerare, men bland dem som gör detta fanns inga negativa reaktioner från personal eller passagerare att rapportera.

Videoövervakning inom kollektivtrafiken används numera inte enbart för att ge bevisunderlag vid incidenter, även om en stor majoritet (86%) av de svarande anser att denna kriminaltekniska aspekt är det mest värdefulla användningsområdet. Även realtidsdetektering av incidenter hamnade högt på listan (72 %) när det gäller potentiell nytta, vilket tyder på att denna funktion blir mer och mer viktig. Redan idag kan 42% av de svarande dela realtidsvideo med exempelvis polis eller andra myndigheter, och mer än 50% planerar att använda videoövervakning i realtid inte enbart på fixa platser, utan även i sin rullande vagnpark. Detta indikerar värdet av realtidsvideoövervakning inom alla områden av kollektivtrafik.

Undersökningen omfattade även inblick, nuvarande användning och framtida intresse avseende videoanalys. Majoriteten av de svarande känner till videodetekteringanalys för intrång, perimeterintrång, rökutveckling och brand och beträdande av järnvägsspår, med en faktisk användningsgrad av ca 10–20%. Intresset inför framtiden är stort, och ca hälften av de svarande indikerade att de är intresserade av att använda dessa videoanalyslösningar i framtiden. Detektering av graffitimålning var ett annat område som väckte intresse hos mer än hälften av de svarande.

”Undersökningen visar att många aktörer inom kollektivtrafiken utnyttjar videoövervakning i fler syften än enbart presentation av inspelat bevismaterial efter en inträffad incident. Realtidsmöjligheterna hos moderna IP-videosystem används i allt högre grad för att effektivt hantera incidenter” säger Patrik Anderson, chef för Business Development Transportation vid Axis Communications. ”Dessutom ökar medvetenheten om videoanalys och hur denna teknik kan bidra till att öka både passagerarnas och personalens säkerhet och trygghet i den dagliga verksamheten.”

”Att människor över hela världen tryggt och säkert kan ta sig till arbetet eller skolan varje dag är högsta prioritet för de som ansvarar för kollektiva transportmedel. Videoövervakning är ett av de viktigaste verktygen för att bistå personalen och hjälpa kollektivtrafikföretagen att uppfylla detta mål” säger Alain Flausch, generalsekreterare vid UITP.

*Undersökningen genomfördes av UITP och Axis Communications och riktade sig till kollektivtrafikföretag i syfte att ge en bild av videoövervakning inom kollektivtrafiken, i synnerhet när det gäller säkerhet.

Märk väl att denna rapport baseras på en preliminär sammanfattning av de uppgifter som var aktuella den 20 maj 2015 (71 svarande). En fullständig och uppdaterad rapport kan erhållas från UITP och Axis under hösten 2015. Den preliminära sammanfattningen presenteras under ovannämnda session vid UITP-kongressen i Milano, och kan från och med 10 juni även hämtas på http://www.axis.com/files/whitepaper/survey_UITP_public_transport_en_1506.pdfFör mer information om Axis Communications

Kristina Tullberg, PR Specialist, Axis Communications, norra Europa
Tel: 046 272 1800, e-post: pressoffice@axis.com

Om Axis Communications

Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.
Axis har över 1 900 engagerade anställda i över 40 länder runt om i världen och arbetar med ett nätverk av fler än 75 000 partner i 179 länder. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com. Följ oss på Twitter: @axisipvideo


För mer information om UITP

Andrew Canning, Press & Media Manager, UITP
Tel: +32-2 663 6639, e-post: andrew.canning@uitp.org

Om UITP

International Association of Public Transport (UITP) är en energisk förespråkare för hållbar förflyttning i stadsmiljö, och är det enda världsomspännande nätverk som knyter samman alla intressenter inom kollektivtrafik och alla hållbara transportmedel. Vi har 1 400 medlemsföretag som omfattar 16 000 kontakter i 96 länder. Våra medlemmar är myndigheter och företag som ansvarar för kollektivtrafik, beslutsfattare inom policyfrågor, forskningsinstitut och försörjnings- och serviceföretag för kollektivtrafiksektorn. Besök vår webbplats: www.uitp.org Följ oss på Twitter: @UITPpressoffice