Axis: Bokslutskommuniké januari - december 2014

Lund, 2015-jan-30
This content is available in the following languages: English, Swedish

Fjärde kvartalet
 • Nettoomsättningen ökade under fjärde kvartalet med 16 procent till 1 504 Mkr (1 299)
  I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 7 procent

 • Rörelseresultatet uppgick till 199 Mkr (166), vilket mot¬svarar en rörelsemarginal på 13,2 procent (12,8)

 • Resultatet efter skatt uppgick till 156 Mkr (117)

 • Resultatet per aktie uppgick till 2,24 kr (1,68)

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 kr varav 3,25 kr extra utdelning (5,50 varav 3,00 extra utdelning).


Januari - december
 • Nettoomsättningen ökade under perioden med 16 procent till 5 450 Mkr (4 717). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 12 procent

 • Rörelseresultatet uppgick till 715 Mkr (640), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,1 procent (13,6)

 • Resultatet efter skatt uppgick till 539 Mkr (479)

 • Resultatet per aktie uppgick till 7,76 kr (6,89)


VD-kommentar
”För helåret 2014 ökade försäljningen med 12 procent i lokal valuta. Oroligheterna i Ryssland och Ukraina har en fortsatt negativ inverkan på försäljningen i region EMEA. Samtidigt fortsätter vi se en stark utveckling på flera tillväxtmarknader. Under kvartalet såg vi sjunkande lagernivåer hos distributörer i USA

Vi har breddat produktportföljen med en helhetslösning mot mellanstora system, uppdaterade versioner av våra mjukvarulösningar samt lanserat passagekontroll i Europa. Genom att ta ett större ansvar för det kompletta systemet stärker vi ytterligare vår position gentemot partner och slutkunder. Under kvartalet växte organisationen med 74 nya medarbetare. För helåret ökade antalet anställda med 314 nya personer världen över. Totalt uppgick antalet anställda till 1 941 personer vid årets slut.

Under fjärde kvartalet drabbades en av Axis kontraktstillverkare av en brand som totalförstörde produktionsenheten. Tack vare ett kontinuerligt proaktivt arbete med ett flertal underleverantörer kunde situationen hanteras med en begränsad påverkan på försäljningen”.
Ray Mauritsson, verkställande direktör

Inbjudan till telefonkonferens
Tid: Fredag 30 januari, kl 10.00
Telefonnummer: 08-566 426 90
Deltagare från Axis AB är: Ray Mauritsson, verkställande direktör och Fredrik Sjöstrand, ekonomidirektör.
Presentationen sänds live på: http://financialhearings.nu/150130/axis/
Rapport samt presentation finns tillgänglig på: http://www.axis.com/sv/corporate/investor/financial_reports.htm

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Lundin, Manager, Investor Relations. Tel: 046-272 18 00, E-post: IR@axis.com

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Axis skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 januari 2015, kl. 08.00.


Om Axis Communications

Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.

Axis har över 1 900 engagerade anställda i över 40 länder runt om i världen och arbetar med ett nätverk av fler än 75 000 partner i 179 länder. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Axis Communications AB, Address: Emdalavägen 14, 223 69 LUND, Sweden, Phone +46 46 272 18 00 Fax +46 46 13 61 30 www.axis.com