Axis Communications presenterar hållbarhetsrapport för 2013

Lund, 2014-apr-29
This content is available in the following languages: English, Swedish

Axis Communications publicerar idag sin hållbarhetsrapport för 2013. I Axis fjärde hållbarhetsrapport redovisar bolaget årets framgångsrika arbete inom områdena miljöhänsyn, affärsetik och socialt ansvarstagande.

Hållbarhetsfrågor är en integrerad del i Axis affärsverksamhet och jag är glad över de framsteg som vi har gjort när det gäller att minimera vår miljöpåverkan, verka för goda arbetsvillkor samt bekämpa korruption, säger Ray Mauritsson, vd, Axis Communications.
– Hållbarhetsfrågor är en integrerad del i Axis affärsverksamhet och jag är glad över de framsteg som vi har gjort när det gäller att minimera vår miljöpåverkan, verka för goda arbetsvillkor samt bekämpa korruption. Våra medarbetares engagemang och insatser spelar en mycket viktig roll för vår långsiktigt hållbara och framgångsrika tillväxt, säger Ray Mauritsson, vd, Axis Communications.
Axis intelligenta säkerhetslösningar möjliggör en smartare och säkrare värld, och Axis tar ett långsiktigt ansvar för hur verksamheten påverkar anställda, aktieägare, partner, leverantörer, slutanvändare och andra viktiga grupper. Som global marknadsledare strävar Axis efter att vara en drivande kraft bakom utvecklingen av innovativa säkerhetslösningar, men också när det gäller ett hållbart företagande.

– Utifrån vår position som global marknadsledare vill vi vara ett föredöme för vår bransch, och många av våra hållbarhetsinitiativ har stora affärsmässiga fördelar för såväl oss som för våra partner och slutanvändare, säger Ray Mauritsson.

Affärsrelationer hanteras på ett ansvarsfullt, transparent och trovärdigt sätt. Miljöhänsyn genomsyrar allt från produktutveckling till logistikflöden och produktens slutskede. Axis produkter och lösningar ligger i teknisk framkant samt är miljövänliga och energieffektiva i slutanvändarfasen.

Till de viktigaste åtgärderna Axis har genomfört under året hör:

  • ett omfattande program för anställda och distributörer för att motverka korruption, mutor och intressekonflikter

  • fortsatta granskningar av underleverantörerna; att se till att de följer Axis krav på miljöhänsyn samt arbetsmiljö- och säkerhet

  • nya krav för komponentleverantörerna samt att ett nytt krav gällande så kallade konfliktmineraler har tillkommit i den uppförandekod som Axis tillämpar för leverantörerna

  • två nya konfigurerings- och logistikcenter, i Suzhou, Kina samt i Memphis, USA, vilket medför ökad kapacitet på den viktiga USA-marknaden samt att närvaron i Kina också innebär en större närhet till de leverantörer som finns i regionen och därmed minska transporterna

  • utfasning av PVC i flera produkter

  • optimering och minskning av storleken på vissa produktförpackningar, vilket ger positiva effekter både vad gäller miljöbelastning från transporterna och mängden förbrukningsmaterial

  • entreprenörsanda, öppenhet och engagemang har stärkts genom en rad olika aktiviteter såsom utbildningar i företagets kärnvärden och internationella introduktionsutbildningar.Hållbarhetsrapporten kan laddas ned på: www.axis.com/sv/corporate/sustainabilityFör ytterligare information, vänligen kontakta:
Margareta Lantz, Corporate Communications & PR Manager, Axis Communications
Tel: 0708 90 18 92, E-post: margareta.lantz@axis.com

Om Axis Communications
Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader. Axis har över 1 600 engagerade anställda i över 40 länder runt om i världen och arbetar med ett nätverk av fler än 65 000 partner i 179 länder. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns www.axis.com.